Hopp til hovedinnhold

Brudd i håndroten

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Håndroten (carpus) utgjøres av 8 karpal-bein som er tett knyttet til hverandre. Brudd kan være intraartikulære, og flere bein er i risiko for avaskulær nekrose
Forekomst:
Utgjør nær 20% av alle håndbrudd. Av disse er 70% skafoidbrudd 
Symptomer:
Brudd oppstår vanligvis ved fall på strak arm
Funn:
Ofte lokalisert ømhet over den affiserte knokkel. Det er som regel ikke ødem eller klinisk feilstilling, men det kan være lokalisert hevelse
Diagnostikk:
Røntgen, noen ganger MR
Behandling:
Karpalbrudd er blant de vanskeligste brudd å behandle fordi det er ingen enhetlig behandlingsmetode
 • Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006. [url]http://innhold.legesiden.no/fulltekstboker/skademetodebok[/url]
 • Bæk Hansen T, et al. Frakturer i håndroten. Lægehåndbogen, sist oppdatert 14.02.2022.
 1. Schenck RR. Carpal fractures. Medscape, last updated Nov 07, 2017. emedicine.medscape.com  
 2. Suh N, Ek ET, Wolfe SW. Carpal fractures. J Hand Surg Am. 2014;39: 785-91. PubMed  
 3. Valen B. Behandling av fraktur i handrota. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 183-5. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 4. Jørgsholm P, Thomsen NO, Björkman A, Besjakov J, Abrahamsson SO. The incidence of intrinsic and extrinsic ligament injuries in scaphoid waist fractures. J Hand Surg Am. 2010 Mar. 35(3):368-74.
 5. Pulos N, Kakar S. Hand and Wrist Injuries: Common Problems and Solutions. Clin Sports Med 2018;37: 217-243. PubMed  
 6. Avery DM 3rd, Rodner CM, et al. Sports-related wrist and hand injuries: a review. J Orthop Surg Res 2016;11: 99. PubMed  
 7. Suh N, Ek ET, Wolfe SW. Carpal fractures. J Hand Surg Am. 2014 Apr. 39 (4):785-91; quiz 791.
 8. Scalcione LR, Gimber LH, Ho AM, et al. Spectrum of carpal dislocations and fracture-dislocations: imaging and management. AJR Am J Roentgenol. 2014;203: 541-50. PubMed  
 9. Furunes H, Vandvik PO. Gips ved mistanke om skafoidfraktur. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 177-9. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 10. Murthy NS. The role of magnetic resonance imaging in scaphoid fractures. J Hand Surg Am. 2013 Oct. 38(10):2047-54.
 11. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
 12. Carpenter CR, Pines JM, Schuur JD, Muir M, Calfee RP, Raja AS. Adult scaphoid fracture. Acad Emerg Med. 2014 Feb. 21 (2):101-21.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
 • Torben Bæk Hansen, prof., ph.d., overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro