Hopp til hovedinnhold

Humerusbrudd, capitellum

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Albuefraktur i capitellum som er den laterale overflaten av humeruskondylen som artikulerer med radiushodet
Forekomst:
Utgjør bare 0,5-1% av alle albuefrakturer og 6% av alle distale humerusfrakturer
Symptomer:
Oppstår ved fall på strak albue og pronert arm. Oftest hos voksne
Funn:
Lokalisert palpasjonsømhet over capitellum humeri. Forsøk på ekstensjon eller fleksjon møter motstand
Diagnostikk:
Røntgen
Behandling:
Konservativ behandling hvis det ikke er sperret bevegelse. Operativ behandling ved sperret bevegelse
  • Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006. [url]http://innhold.legesiden.no/fulltekstboker/skademetodebok[/url]
  • Bæk Hansen T, et al. Fraktur humerus, capitulum humeri. Lægehåndbogen, sist oppdatert 18.12.2018.
  1. Ertl JP. Capitellar fracture. Medscape, last updated Apr 01, 2014. emedicine.medscape.com  
  2. Nalbantoglu U, Gereli A, Kocaoglu B, Aktas S, Turkmen M. Capitellar cartilage injuries concomitant with radial head fractures. J Hand Surg Am. 2008 Nov. 33(9):1602-7.
  3. Bégué T, Articular fractures of the distal humerus.. Orthop Traumatol Surg Res 2014;100: S55-63. PubMed  
  4. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
  5. Ruchelsman DE, Tejwani NC, Kwon YW, Egol KA. Open reduction and internal fixation of capitellar fractures with headless screws. Surgical technique. J Bone Joint Surg Am. 2009 Mar 1. 91 Suppl 2 Pt 1:38-49.
  6. Trinh TQ, Harris JD, Kolovich GP, Griesser MJ, Schickendantz MS, Jones GL. Operative management of capitellar fractures: a systematic review. J Shoulder Elbow Surg. 2012 Nov. 21(11):1613-22.
  7. Jeevannavar SS, Shenoy KS, Daddimani RM. Corrective osteotomy through fracture site and internal fixation with headless screws for type I (Hahn-Steinthal) capitellar malunion. BMJ Case Rep. 2013 May 24. doi: 10.1136/bcr-2013-009230. DOI  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim