Hopp til hovedinnhold

Humerusbrudd, distalt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Utgjøres av flere typer brudd: Interkondylær fraktur, kondylærfraktur, epikondylfraktur, transkondylærfraktur, leddflatefraktur, suprakondylærfraktur. 
Forekomst:
Suprakondylære humerusfrakturer er vanligst blant barn 4-10 år. Kondylfraktur er vanligere hos barn enn hos voksne
Symptomer:
Direkte traume mot albuen eller fall på utstrakt hånd. Smerte, hevelse, nedsatt bevegelighet
Funn:
Hevelse, smerte, krepitasjoner og instabilitet
Diagnostikk:
Røntgen
Behandling:
Immobilisering/gipsing av albue. Operativ behandling ved mer kompliserte brudd
 • Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006. [url]http://innhold.legesiden.no/fulltekstboker/skademetodebok[/url]
 • Bæk Hansen T, et al. Humerus, distalt brud. Lægehåndbogen, sist oppdatert 08.02.2019.
 1. Yian E. Distal humerus fracture. Medscape, last updated Oct 02, 2015. emedicine.medscape.com  
 2. Bégué T, Articular fractures of the distal humerus.. Orthop Traumatol Surg Res 2014;100: S55-63. PubMed  
 3. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
 4. Pooley J, Salvador Carreno J. Total elbow joint replacement for fractures in the elderly-Functional and radiological outcomes. Injury 2015; 46 Suppl 5:S37-42.
 5. Tian W, He C, Jia J. Total elbow joint replacement for the treatment of distal humerus fracture of type c in eight elderly patients. Int J Clin Exp Med. 2015. 8 (6):10066-73.
 6. Omid R, Choi PD, Skaggs DL, Supracondylar humeral fractures in children. J Bone Joint Surg Am 2008 May;90(5): 1121-3. PubMed  
 7. K-Tråds osteosyntese af dislocerede suprakondylære humerusfrakturer hos børn, Dansk Ortopædisk Selskab, 2015. www.ortopaedi.dk  
 8. Korner J, Lill H, Müller LP, et al. Distal humerus fractures in elderly patients: results after open reduction and internal fixation. Osteoporos Int 2005;16 Suppl 2: S73-9. PMID: 15517186.
 9. Keppler P, Salem K, Schwarting B, Kinzl L., The effectiveness of physiotherapy after operative treatment of supracondylar humeral fractures in children.. J Pediatr Orthop. 2005 May-Jun;25(3): 314-6. PubMed  
 10. Hosseinzadeh P, Hayes CB, Compartment Syndrome in Children. Orthop Clin North Am 2016;47: 579-87. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
 • Bo Sanderhoff Olsen, professor, overlæge, Ph.d., Sektion for skulder og albuekirurgi Herlev/Gentofte Hospital og institut for klinisk medicin KU