Hopp til hovedinnhold

Brudd i proksimale humerus

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inndeles i fire undertyper relatert til lokalisasjon
Forekomst:
Utgjør ca. 5% av alle frakturer
Symptomer:
Fall på utstrakt arm. Gir skuldersmerter, hevelse og nedsatt funksjon
Funn:
Smerter, hevelse, hematom i skulderen. Manglende evne til å elevere armen
Diagnostikk:
Røntgen, ev. CT
Behandling:
Ca. 85% av alle proximale humerusbrudd behandles konservativt
 • Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006. [url]http://innhold.legesiden.no/fulltekstboker/skademetodebok[/url]
 • Bæk Hansen T, et al. Humerus, proksimalt brud. Lægehåndbogen, sist oppdatert 05.03.2019.
 1. Frankle M. Proximal humerus fractures. Medscape, last updated Aug 24, 2017. emedicine.medscape.com  
 2. Maier D, Jaeger M, Izadpanah K, Strohm PC, Suedkamp NP, Proximal humeral fracture treatment in adults.. J Bone Joint Surg Am. 2014;96: 251-61. PubMed  
 3. Maier D, Jaeger M, Izadpanah K, Strohm PC, Suedkamp NP, Proximal humeral fracture treatment in adults.. J Bone Joint Surg Am. 2014;96: 251-61. PubMed  
 4. Rangan A et al. Surgical vs nonsurgical treatment of adults with displaced fractures of the proximal humerus: The PROFHER randomized clinical trial. JAMA 2015; 313: 1037-47. DOI: 10.1001/jama.2015.1629.
 5. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
 6. Iyengar JJ, Devcic Z, Sproul RC, Feeley BT. Nonoperative treatment of proximal humerus fractures: a systematic review. J Orthop Trauma. 2011 Oct. 25(10):612-7.
 7. Beks RB, Ochen Y, Frima H, et al. Operative versus nonoperative treatment of proximal humeral fractures: a systematic review, meta-analysis, and comparison of observational studies and randomized controlled trials.. J Shoulder Elbow Surg. 2018 May 4 . pmid:29735376 PubMed  
 8. Handoll HHG, Ollivere BJ, Rollins KE. Interventions for treating proximal humeral fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012 Dec 12;12:CD000434. doi: 10.1002/14651858.CD000434.pub3. DOI  
 9. Popkin CA, Levine WN, Ahmad CS., Evaluation and Management of Pediatric Proximal Humerus Fractures.. J Am Acad Orthop Surg. 2015;23: 77-86. PubMed  
 10. Dai J, Chai Y, Wang C, Wen G., Meta-analysis comparing locking plate fixation with hemiarthroplasty for complex proximal humeral fractures.. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24: 305-13. PubMed  
 11. Gallinet D, Ohl X, Decroocq L, Dib C, Valenti P, Boileau P, French Society for Orthopaedic Surgery (SOFCOT)., Is reverse total shoulder arthroplasty more effective than hemiarthroplasty for treating displaced proximal humerus fractures in older adults? A systematic review and meta-analysis. Orthop Traumatol Surg Res 2018;104: 759-766. PubMed  
 12. Petrigliano FA, Bezrukov N, Gamradt SC, SooHoo NF. Factors predicting complication and reoperation rates following surgical fixation of proximal humeral fractures. J Bone Joint Surg Am. 2014 Sep 17;96(18):1544-51. doi:10.2106/JBJS.M.01039 DOI  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
 • Torben Bæk Hansen, prof., ph.d., overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro