Hopp til hovedinnhold

Kolumnabrudd

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Stabile skader er frakturer uten affeksjon av nervevev og der nervevev ikke er truet. Ustabile skader er som regel brudd som omfatter 2 eller 3 ryggvirvler 
Forekomst:
Traumer er den hyppigste årsaken
Symptomer:
Ryggskaden gir kraftige smerter, deformitet og ev. nevrologiske utfall
Funn:
Smerter i ryggen etter adekvat traume gir mistanke om brudd i kolumna og skal behandles som dette til tilstanden er avklart
Diagnostikk:
Røntgen, ev. CT og/eller MR
Behandling:
Stabile skader behandles konservativt mens ustabile vurderes operert
 • Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006. [url]http://innhold.legesiden.no/fulltekstboker/skademetodebok[/url]
 1. Vinas FC. Lumbar spine fractures and dislocations. Medscape, last updated Apr 07, 2022. emedicine.medscape.com  
 2. Goodrich J. Lower cervical spine fractures and dislocations. Medscape, last updated Apr 07, 2022. emedicine.medscape.com  
 3. Bech RD, Zielinski O, Morgen SS, Tøndevold N, Hansen LV, Kelsen J, Gehrchen M, Spinefractures - diagnosis and treatment. Ugeskr Laeger 2021;183. PMID: 34219645 PubMed  
 4. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
 5. Scheer JK, Bakhsheshian J, Fakurnejad S, Oh T, Dahdaleh NS, Smith ZA. Evidence-Based Medicine of Traumatic Thoracolumbar Burst Fractures: A Systematic Review of Operative Management across 20 Years. Global Spine J 5(1);2015 Feb: 73-82
 6. Woolard A, Oussedik S. Injuries to the lumbar spine: identification and management. Hosp Med. 2005 Jul. 66(7):384-8.
 7. Croce MA, Bee TK, Pritchard E, et al. Does optimal timing for spine fracture fixation exist?. Ann Surg. 2001 Jun. 233(6):851-8.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
 • Søren Kold, klin. prof., overlæge, ph.d., Klinisk Institut, Aalborg Universitet og det ortopædkirurgiske speciale, Aalborg Universitetshospital