Hopp til hovedinnhold

Leggbrudd, småbarn

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Et ikke-dislosert spiralbrudd i distale tredjedel av tibia hos småbarn
Forekomst:
Mest typisk ses bruddet hos barn i alderen 1-3 år som nettopp har begynt å gå
Symptomer:
Barnet begynner plutselig å halte og vil ikke gå eller belaste den affiserte leggen
Funn:
Det er ofte lite å finne ved klinisk undersøkelse, ev. lokal ømhet i nedre del av leggen
Diagnostikk:
Diagnosen kan stilles med røntgen, men det kan ta en ukes tid før bildene viser tydelig brudd
Behandling:
Immobilisering med gips
  1. Rush JK. Limping child. Medscape, last updated Sep 10, 2015. emedicine.medscape.com  
  2. Halsey MF, Finzel KC, Carrion WV, Haralabatos SS, Gruber MA, Meinhard BP., Toddler's fracture: presumptive diagnosis and treatment.. J Pediatr Orthop. 2001 Mar-Apr;21(2): 152-6. PubMed  
  3. Herman MJ, Martinek M. The limping child. Pediatr Rev. 2015 May. 36 (5):184-95; quiz 196-7.
  4. Oudjhane K, Newman B, Oh KS. Occult fractures in preschool children. J Trauma 1988; 28: 858-60. PubMed  
  5. Mashru RP, Herman MJ, Pizzutillo PD., Tibial shaft fractures in children and adolescents. J Am Acad Orthop Surg. 2005 Sep;13(5): 345-52. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
  • Christian Wong, overlæge, ph.d., Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital