Hopp til hovedinnhold

Brudd i os naviculare

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Os naviculare er et av fotrotsbeina. Brudd kan oppstå som følge av traume eller etter stress
Forekomst:
En sjelden type beinbrudd
Symptomer:
Starter ofte vagt, men gir etter hvert økte plager. Smerten er ofte vanskelig å lokalisere
Funn:
Etter et traume vil det ofte være ømhet og hevelse over et større område. Ved stressfraktur er de kliniske funn vage og vanskelige å tolke
Diagnostikk:
Røntgen, CT, MR eller scintigrafi
Behandling:
Stressfrakturer uten dislokasjon anbefales behandlet konservativt. Traumatiske frakturer uten dislokasjon behandles konservativt, øvrige opereres
  • Klaus Hindsø, overlæge, ph.d., Ortopædkirurgisk klinik, Rigshospitalet
  • Bengt Lund, dr.med.speciallæge i ortopædkirurg. Fhv. overlæge, Silkeborg Regionssygehus