Hopp til hovedinnhold

Brudd i patella

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Det skilles mellom ulike typer patellafrakturer: Tverrfraktur, lateral kantfraktur, avrivningsfraktur og komminutfraktur
Forekomst:
Utgjør ca. 1% av alle bruddskader
Symptomer:
Oftest fall på flektert kne
Funn:
Smerter og nedsatt, ev manglende ekstensjonsevne. Hemartros, krepitasjoner og palpabel diastase er vanlig
Diagnostikk:
Røntgen gir diagnosen
Behandling:
Konservativ eller kirurgisk
  • Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006. [url]http://innhold.legesiden.no/fulltekstboker/skademetodebok[/url]
  • Bæk Hansen T, et al. Patellabrud. Lægehåndbogen, sist oppdatert 27.04.2020.
  1. Schwartz AK. Patella fractures. Medscape, last updated Oct 10, 2018. emedicine.medscape.com  
  2. Melvin JS, Mehta S. Patellar fractures in adults. J Am Acad Orthop Surg 2011; 19:198. PubMed  
  3. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
  4. Sayum Filho J, Lenza M, Teixeira de Carvalho R, Pires OGN, Cohen M, Belloti JC. Interventions for treating fractures of the patella in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD009651. DOI: 10.1002/14651858.CD009651.pub2. DOI  
  5. Kakazu R, Archdeacon MT, Surgical Management of Patellar Fractures. Orthop Clin North Am 2016;47(1): 77-83. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
  • Torben Bæk Hansen, prof., ph.d., overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro