Hopp til hovedinnhold

Ribbeinsbrudd

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kan være enkle eller multiple, ensidig eller dobbelsidig
Forekomst:
Enkle ensidige frakturer forekommer relativt hyppig
Symptomer:
Typisk gir ribbeinsbrudd økende smerter den første uken etter at skaden oppstod
Funn:
Ved palpasjon angir pasienten direkte smerter. Kompresjon av thorax gir lokaliserte smerter på bruddstedet. Pneumothorax kan gi pustevansker
Diagnostikk:
Røntgen eller CT
Behandling:
Smertelindring
  • Bæk Hansen T, et al. Ribbensbrud (costafractur). Lægehåndbogen, sist oppdatert 16.07.2021.
  1. Barrett-Connor E, Nielson CM, Orwoll E, et al. Epidemiology of rib fractures in older men: Osteoporotic Fractures in Men (MrOs) prospective cohort study. BMJ 2010; 340: c1069. BMJ (DOI)  
  2. Melendez SL. Rib fracture. Medscape, last updated Mar 17, 2015. emedicine.medscape.com  
  3. Barsness KA, Cha ES, Bensard DD, et al. The positive predictive value of rib fractures as an indicator of nonaccidental trauma in children. Journal of Trauma-Injury, Infection, and Critical Care 2003;54: 1107-10. PMID: 12813330.
  4. Lafferty PM, Anavian J, Will RE, Cole PA. Operative treatment of chest wall injuries: indications, technique, and outcomes. J Bone Joint Surg Am 2011;93(1): 97-110. PubMed  
  5. Ho AM, Karmakar MK, Critchley LA. Acute pain management of patients with multiple fractured ribs: a focus on regional techniques. Curr Opin Crit Care 2011;17(4): 323-7. PMID: 21716105. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
  • Torben Bæk Hansen, prof., ph.d., overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro