Hopp til hovedinnhold

Brudd i skafoidbeinet

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skafoid, båtbeinet, er et av håndrotsbeina. Skafoidbrudd er viktige fordi forsinket diagnose kan gi en rekke uheldige utfall 
Forekomst:
Opptrer ofte hos yngre personer, oftest menn i alder 15-30 år. Utgjør 60-90% av håndrotsfrakturer
Symptomer:
Traume på grunn av fall eller slag mot hånden. Gir ømhet og smerte lokalisert til håndroten
Funn:
Fossa tabatière, der beinet ligger like under huden, er øm og smertefull ved palpasjon. Bevegelser i håndleddet er smertefulle, kan fremkalle klikk eller krepitasjoner
Diagnostikk:
Aktuelle undersøkelser er røntgen, scintigrafi, MR, CT
Behandling:
Tidlig diagnose og riktig immobilisering reduserer risikoen for et dårlig resultat. Risikoen for avaskulær nekrose tilsier lang immobiliseringstid. Operasjon er et alternativ
 1. Laker SR. Scaphoid injury. Medscape, last updated Dec 05, 2017. emedicine.medscape.com  
 2. Valen B. Behandling av fraktur i handrota. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 183-5. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 3. Duckworth AD, Ring D, McQueen MM. Assessment of the suspected fracture of the scaphoid. J Bone Joint Surg Br 2011; 93(6): 713-9. PMID: 21586765. PubMed  
 4. Tibrewal S, Jayakumar P, Vaidya S, Ang SC. Role of MRI in the diagnosis and management of patients with clinical scaphoid fracture. Int Orthop. 2011 Sep 7.
 5. Mallee WH, Wang J, Poolman RW, et al. Computed tomography versus magnetic resonance imaging versus bone scintigraphy for clinically suspected scaphoid fractures in patients with negative plain radiographs. Cochrane Database Syst Rev 2015; 6: CD010023. pmid:26045406 PubMed  
 6. Furunes H, Vandvik PO. Gips ved mistanke om skafoidfraktur. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 177-9. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 7. Glad TH, Melhuus K, Svenningsen S. Bruk av MR ved skafoidfraktur. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 825-8. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 8. Parvizi J, Wayman J, Kelly P, Moran CG. Combining the clinical signs improves diagnosis of scaphoid fractures. A prospective study with follow-up. J Hand Surg Br 1998; 23(3): 324-7. PubMed  
 9. Yin ZG, Zhang JB, Kan SL, et al. Diagnostic accuracy of imaging modalities for suspected scaphoid fractures: meta-analysis combined with latent class analysis. J Bone Joint Surg Br 2012; 94: 1077-85. PubMed  
 10. Murthy NS. The role of magnetic resonance imaging in scaphoid fractures. J Hand Surg Am 2013; 38(10): 2047-54. PubMed  
 11. Beeres FJ, Rhemrev SJ, den Hollander P et al. Early magnetic resonance imaging compared with bone scintigraphy in suspected scaphoid fractures. J Bone Joint Surg Br 2008; 90: 1205-9. pmid:18757961 PubMed  
 12. McQueen MM, Gelbke MK, Wakefield A, et al. Percutaneous screw fixation versus conservative treatment for fractures of the waist of the scaphoid. J Bone Joint Surg Br 2008; 90: 66-71. PubMed  
 13. Dias JD, Brealey SD, Fairhurst C, et al. Surgery versus cast immobilisation for adults with a bicortical fracture of the scaphoid waist (SWIFFT): a pragmatic, multicentre, open-label, randomised superiority trial. Lancet 2020. doi:10.1016/S0140-6736(20)30931-4 DOI  
 14. Yin Z, Zhang J, Kan S, Wang P. Treatment of acute scaphoid fractures: systematic review and meta-analysis. Clin Orthop Relat Res 2007; Feb 15; e-pub.
 15. Buijze GA, Goslings JC, Rhemrev SJ, et al; CAST Trial Collaboration; Cast immobilization with and without immobilization of the thumb for nondisplaced and minimally displaced scaphoid waist fractures: a multicenter, randomized, controlled trial. J Hand Surg Am. 2014;39(4):621-627 PubMed  
 16. Symes TH, Stothard J. A systematic review of the treatment of acute fractures of the scaphoid. J Hand Surg Eur Vol 2011; 36(9): 802-10. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Eivind Witzøe, spesialist i ortopedi, overlege Ortopedisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
 • Torben Bæk Hansen, prof., ph.d., overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro