Hopp til hovedinnhold

Ulnabrudd, olecranon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Brudd i olecranon utgjøres av en gruppe skader som spenner fra enkle ikke-disloserte brudd til komplekse disloserte brudd i albuen
Forekomst:
Er en ganske vanlig bruddtype, oftest hos voksne
Symptomer:
Fall på bøyd albue med slag mot spissen av olecranon, ev. direkte traume
Funn:
Palpasjonsømhet. Manglende evne til å ekstendere i albueleddet gir mistanke om brudd
Diagnostikk:
Røntgen
Behandling:
Udislosert fraktur behandles konservativt. Disloserte brudd, særlig intraartikulære, vurderes operert
 • Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006. [url]http://innhold.legesiden.no/fulltekstboker/skademetodebok[/url]
 1. Rabin SI. Olecranon fractures. Medscape, last updated Nov 03, 2017. emedicine.medscape.com  
 2. Ren YM, Qiao HY, Wei ZJ, et al. Efficacy and safety of tension band wiring versus plate fixation in olecranon fractures: a systematic review and meta-analysis.. J Orthop Surg Res 2016; 11: 137. PubMed  
 3. Newman SD, Mauffrey C, Krikler S. Olecranon fractures. Injury. 2009 Jun. 40(6):575-81.
 4. Lønne G, Nerhus TK. Metodebok i Skadebehandling, 4. utg. Legeforlaget AS, Norge, 2006.
 5. Ikeda M, Sugiyama K, Kang C, Takagaki T, Oka Y. Comminuted fractures of the radial head. Comparison of resection and internal fixation. J Bone Joint Surg Am 2005; 87: 76-84. PubMed  
 6. Matar HE, Ali AA, Buckley S, Garlick NI, Atkinson HD. Surgical interventions for treating fractures of the olecranon in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Nov 26. 11:CD010144. Cochrane (DOI)  
 7. Wilkerson JA, Rosenwasser MP. Surgical techniques of olecranon fractures. J Hand Surg Am 2014;39: 1606-14. PubMed  
 8. Rouleau DM, Sandman E, van Riet R, Galatz LM. Management of fractures of the proximal ulna. J Am Acad Orthop Surg 2013; 21: 149-60. PubMed  
 9. Baecher N(1), Edwards S. Olecranon fractures. J Hand Surg Am 2013; 38: 593-604. PubMed  
 10. Erturer RE, Sever C, Sonmez MM, Ozcelik IB, Akman S, Ozturk I. Results of open reduction and plate osteosynthesis in comminuted fracture of the olecranon. J Shoulder Elbow Surg. 2011 Mar. 20(3):449-54.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
 • Torben Bæk Hansen, prof., ph.d., overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro