Hopp til hovedinnhold

Halebeinssmerter

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Halebeinssmerter eller coccygodynia er definert som smerte i halebeinet eller omliggende vev
Forekomst:
Affiserer oftest kvinner, 5:1 i forhold til menn
Symptomer:
Oppleves gjerne som en skjærende og vedvarende smerte i og omkring os coccygis
Funn:
Lokale smerter ved rektal palpasjon og rugging av halebeinet ved sakrokoksygealovergangen
Diagnostikk:
Som regel lite å finne ved bildeundersøkelse, men ev. gjøres røntgen eller MR
Behandling:
Primært symptomatisk og avventende, ev. injeksjoner, fysioterapi, kirurgi
 1. Lirette LS, Chaiban G, Tolba R, Eissa H. Coccydynia: an overview of the anatomy, etiology, and treatment of coccyx pain. Ochsner J. 2014;14(1):84-87. PMID: 24688338 PubMed  
 2. Aarby NS, Trollegaard AM, Hellberg S. Coccygektomi kan være en behandlingsmulighed ved kronisk coccygodyni . Ugeskr Læger 2011; 173: 495. Ugeskrift for Læger  
 3. Maigne JY, Pigeau I, Aguer N, Doursounian L, Chatellier G. Chronic coccydynia in adolescents. A series of 53 patients. Eur J Phys Rehabil Med. 2011;47(2):245-251. PubMed  
 4. Trollegaard AM, Aarby N, Hellberg S. Coccygectomy: an effective treatment option for chronic coccygodynia: retrospective results in 41 consecutive patients. JBJS (Br) 2010; 92: 242-5. PubMed  
 5. Capar B, Akpinar N, Kutluay E et al. Coccygectomy in patients with coccydynia. Acta Orthop Traumatol Turc 2007; 41: 277-80. PubMed  
 6. Foye PM. Coccydynia (coccygodynia). UpToDate, last updated Dec 07, 2021. UpToDate  
 7. Foye PM, Buttaci CJ, Stitik TP, Yonclas PP. Successful injection for coccyx pain. Am J Phys Med Rehabil 2006; 85:783. PubMed  
 8. Finsen V. Injeksjonsbehandling ved halebeinssmerter. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2832-3. PubMed  
 9. Balain B, Eisenstein SM, Alo GO, et al. Coccygectomy for coccydynia: case series and review of literature. Spine (Phila Pa 1976) 2006; 31:E414.
 10. Sehirlioglu A, Ozturk C, Oguz E et al. Coccygectomy in the surgical treatment of traumatic coccygodynia. Injury 2007; 28: 182-7. PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo