Hopp til hovedinnhold

Hofteleddsartrose

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Degenerative forandringer i hofteleddet med varierende ødeleggelse av leddbrusk og ombygging av leddnært ben
Forekomst:
Prevalens ved symptomgivende primær artrose ved alder over 55 år angis å være ca. 1,6%, og den øker sterkt med alderen
Symptomer:
Gradvis utvikling av smerter lokalisert i lysken fortil og noen ganger lateralt på låret, ofte strålende ned mot kneet. Startsmerter, etter hvert hvile- og nattsmerter
Funn:
Tidlige tegn på hofteleddsartrose er smerte og innskrenket bevegelighet ved passiv innadrotasjon, passiv fleksjon og passiv abduksjon
Diagnostikk:
Røntgen bekrefter diagnosen
Behandling:
Primært økt fysisk aktivitet og opptrening, ev. bruk av lindrende medisiner. Standardbehandlingen ved invalidiserende artrose hos dem over 50 år er innsetting av hofteprotese
 • Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd - nettside 
 1. Murphy NJ, Eyles JP, Hunter DJ. Hip Osteoarthritis: Etiopathogenesis and Implications for Management. Adv Ther. 2016;33(11):1921-1946. PubMed  
 2. GBD 2021 Osteoarthritis Collaborators. Global, regional, and national burden of osteoarthritis, 1990–2020 and projections to 2050: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet 2023. doi:10.1016/S2665-9913(23)00163-7 DOI  
 3. Pereira D, Peleteiro B, Araújo J, Branco J, Santos RA, Ramos E. The effect of osteoarthritis definition on prevalence and incidence estimates: a systematic review. Osteoarthritis Cartilage. 2011 Nov. 19(11):1270-85.
 4. Nasjonalt Register for Leddproteser: Årsrapport juni 2020. nrlweb.ihelse.net  
 5. Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten. Oslo, Helsedirektoratet 2014 www.helsebiblioteket.no  
 6. Fernandes L, Hagen KB, Bijlsma JW, et al. EULAR recommendations for the non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2013;72(7):1125-1135. PubMed  
 7. Perrot S, Poiraudeau S, Kabir M, Bertin P, Sichere P, Serrie A, et al. Active or passive pain coping strategies in hip and knee osteoarthritis? Results of a national survey of 4,719 patients in a primary care setting. Arthritis Rheum. 2008 Nov 15. 59(11):1555-62.
 8. Alkatan M, Baker JR, Machin DR, et al. Improved Function and Reduced Pain after Swimming and Cycling Training in Patients with Osteoarthritis. J Rheumatol 2016; 43: 666-72. doi:10.3899/jrheum.151110 DOI  
 9. Uthman OA, van der Windt DA, Jordan JL, et al. Exercise for lower limb osteoarthritis: systematic review incorporating trial sequential and network meta-analysis. BMJ 2013; 347: f5555. BMJ (DOI)  
 10. Svege I, Nordsletten L, Fernandes L, et al. Exercise therapy may postpone total hip replacement surgery in patients with hip osteoarthritis: a long-term follow-up of a randomised trial. Ann Rheum Dis 2013 Nov 20.
 11. da Costa BR, Pereira TV, Saadat P, et al. Effectiveness and safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs and opioid treatment for knee and hip osteoarthritis: network meta-analysis. BMJ. 2021 Oct 12;375:n2321. PMID: 34642179 PubMed  
 12. da Costa BR, Reichenbach S, Keller N, et al. Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of pain in knee and hip osteoarthritis: a network meta-analysis. Lancet 2016. PMID: 26997557 PubMed  
 13. Yang W, Sun C, He SQ, et al. The Efficacy and Safety of Disease-Modifying Osteoarthritis Drugs for Knee and Hip Osteoarthritis-a Systematic Review and Network Meta-Analysis. J Gen Intern Med. 2021. PMID: 33846938 PubMed  
 14. Conaghan PG, Arden N, Avouac B, Migliore A, Rizzoli R. Safety of Paracetamol in Osteoarthritis: What Does the Literature Say?. Drugs Aging. 2019;36(Suppl 1):7-14. PMID: 31073920 PubMed  
 15. Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BMJ 2015; 350: h1225. doi:10.1136/bmj.h1225 DOI  
 16. Zhang X, Li X, Xiong Y, et al. Efficacy and Safety of Tramadol for Knee or Hip Osteoarthritis: A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Arthritis Care Res (Hoboken) 2023; 75: 158-165. pmid:34251756 PubMed  
 17. Toupin April K, Bisaillon J, Welch V, et al. Tramadol for osteoarthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 5. Art. No.: CD005522. DOI: 10.1002/14651858.CD005522.pub3 DOI  
 18. Wandel S, Jüni P, Tendal B, et al. Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis. BMJ 2010; 341: c4675. PubMed  
 19. Schnitzer TJ, Easton R, Pang S, et al. Effect of Tanezumab on Joint Pain, Physical Function, and Patient Global Assessment of Osteoarthritis Among Patients With Osteoarthritis of the Hip or Knee: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019; 322:37-48. PMID: 31265100 PubMed  
 20. Paskins Z, Bromley K, Lewis M, et al. Clinical effectiveness of one ultrasound guided intra-articular corticosteroid and local anaesthetic injection in addition to advice and education for hip osteoarthritis (HIT trial): single blind, parallel group, three arm, randomised controlled trial. BMJ 2022; 377: e068446. pmid:35387783 PubMed  
 21. Okike K, King RK, Merchant JC, et al. Rapidly destructive hip disease following intra-articular corticosteroid injection of the hip. J Bone Joint Surg Am 2021. PMID: 34550909 PubMed  
 22. van den Driest JJ, Schiphof D, Koffeman AR, et al. No Added Value of Duloxetine in Patients With Chronic Pain due to Hip or Knee Osteoarthritis: A Cluster-Randomized Trial. Arthritis Rheumatol 2022; 74: 818-828. pmid:34989159 PubMed  
 23. Gay C, Chabaud A, Guilley E, Coudeyre E. Educating patients about the benefits of physical activity and exercise for their hip and knee osteoarthritis. Systematic literature review. Ann Phys Rehabil Med. 2016;59(3):174-183. PubMed  
 24. Hurley M, Dickson K, Hallett R et al. Exercise interventions and patient beliefs for people with hip, knee or hip and knee osteoarthritis: a mixed methods review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD010842. DOI: 10.1002/14651858.CD010842.pub2 DOI  
 25. Bennell KL, Egerton T, Martin J, et al. Effect of physical therapy on pain and function in patients with hip osteoarthritis: a randomized clinical trial. JAMA. 2014; 311 :1987-97. doi: 10.1001/jama.2014.4591 DOI  
 26. Kolasinski SL, Neogi T, Hochberg MC, et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee published correction appears in Arthritis Care Res (Hoboken). 2021 May;73(5):764. Arthritis Care Res (Hoboken). 2020;72(2):149-162. PubMed  
 27. Learmonth ID, Young C, Rorabeck C. The operation of the century: total hip replacement. Lancet 2007; 370: 1508-19. PubMed  
 28. Lauvrak V, Jeppesen E, Norderhaug IN. Infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 14 - 2011.
 29. Jones DL, Westby MD, Greidanus N, et al. Update on hip and knee arthroplasty: current state of evidence. Arthritis Rheum 2005; 53: 772-80. PubMed  
 30. Xu K, Chan NC, Ibrahim Q, et al. Reduction in Mortality following Elective Major Hip and Knee Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. Thromb Haemost. 2019;119(4):668-674. PubMed  
 31. Berbari E, Baddour L. Prevention of prosthetic joint and other types of orthopedic hardware infection. UpToDate, last updated Dec 01, 2020. UpToDate  
 32. Katz JN, Wright EA, Wright J, et al. Twelve-year risk of revision after primary total hip replacement in the U.S. Medicare population. J Bone Joint Surg Am 2012; 94:1825. PubMed  
 33. Evans JT, Evans JP, Walker RW, et al. How long does a hip replacement last? A systematic review and meta-analysis of case series and national registry reports with more than 15 years of follow-up. Lancet 2019; 393: 647-654. pmid:30782340 PubMed  
 34. Cepeda MS, Camargo F, Zea C, Valencia L. Tramadol for osteoarthritis: a systematic review and metaanalysis. J Rheumatol. 2007; 34: 543-55. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Stig Fossum, fysioterapeut, spesialkompetanse på muskel- og skjelettsykdommer, Moholt Fysioterapi, Trondheim
 • Bendik Johannessen, fysioterapeut, Trondheim
 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
 • Søren Kold, klin. prof., overlæge, ph.d., Klinisk Institut, Aalborg Universitet og det ortopædkirurgiske speciale, Aalborg Universitetshospital

Internasjonalt samarbeid

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide