Hopp til hovedinnhold

Hofteleddsluksasjon, traumatisk

Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Hofteleddsluksasjon med eller uten ledsagende acetabularbrudd forekommer gjennom kapselområdet som inneholder blodtilførselen til femoralhodet
Forekomst:
Uvanlig skade, men skjer ved kraftige trafikkulykker eller idrettsskader
Symptomer:
Sterke smerter i hoften og låret. Ute av stand til å stå på ekstremiteten. Det kan også foreligge smerter i kne, legg eller rygg
Funn:
Avhenger av skadetypen. Ev. rotasjonsfeilstilling, forkortet ekstremitet
Diagnostikk:
Røntgen og CT initialt, senere også MR
Behandling:
Reposisjon, ublodig eller blodig, samtidig behandling av ev. andre skader
  1. Gammons M. Hip dislocation. Medscape, last updated Jan 30, 2018. emedicine.medscape.com  
  2. Pallia CS, Scott RE, Chao DJ. Traumatic hip dislocation in athletes. Curr Sports Med Rep. 2002 Dec. 1(6):338-45.
  3. Kovacevic D, Mariscalco M, Goodwin RC. Injuries about the hip in the adolescent athlete. Sports Med Arthrosc. 2011 Mar. 19(1):64-74.
  4. Tennent TD, Chambler AF, Rossouw DJ. Posterior dislocation of the hip while playing basketball. Br J Sports Med 1998; 32: 342-3. British Journal of Sports Medicine  
  5. Jacob JR, Rao JP, Ciccarelli C. Traumatic dislocation and fracture dislocation of the hip. A long-term follow-up study. Clin Orthop Relat Res 1987; 214: 249-63. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo