Hopp til hovedinnhold

Quadricepsskader

Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Flere typer quadricepsskader forekommer: Quadricepskontusjon, strekkskader, ulike former for quadricepssenerupturer 
Forekomst:
Strekkskader er vanlige
Symptomer:
Plutselig traume eller strekk
Funn:
Ved kontusjon er fremre lår ødematøst og ømt. Ved strekk lokal ømhet og positiv isometrisk ekstensjonstest
Diagnostikk:
Ev. røntgen, ultralyd eller MR
Behandling:
Adekvat førstehjelp. Avlastning, ev. operasjon ved seneruptur
 1. DeBerardino TM. Quadriceps injury. Medscape, last updated Jun 02, 2017. emedicine.medscape.com  
 2. Mendiguchia J, Alentorn-Geli E, Idoate F, Myer GD. Rectus femoris muscle injuries in football: a clinically relevant review of mechanisms of injury, risk factors and preventive strategies. Br J Sports Med 2013; 47:359. British Journal of Sports Medicine  
 3. Von Vange TJ. Quadriceps muscle and tendon injuries. UpToDate, last updated Dec 06, 2017. UpToDate  
 4. Cierello V, Gudipati S, Tosuonidis T, Soucacos PN, Giannoudis PV. Clinical outcomes after repair of quadriceps tendon rupture: a systematic review. Injury 2012 Nov;43(11): 1931-8. PubMed  
 5. Orchard J, Best TM, Verrall GM. Return to play following muscle strains. Clin J Sport Med 2005; 15:436. PubMed  
 6. Serino J, Mohamadi A, Orman S, et al. Comparison of adverse events and postoperative mobilization following knee extensor mechanism rupture repair: A systematic review and network meta-analysis. Injury 2017;48: 2793-2799. PubMed  
 7. Smith C, Kruger MJ, Smith RM, Myburgh KH. The inflammatory response to skeletal muscle injury: illuminating complexities. Sports Med 2008; 38:947. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
 • Stig Fossum, fysioterapeut, Moholt fysikalske institutt, Trondheim
 • Søren Kold, klin. prof., overlæge, ph.d., Klinisk Institut, Aalborg Universitet og det ortopædkirurgiske speciale, Aalborg Universitetshospital