Hopp til hovedinnhold

Dupuytrens kontraktur

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Dupuytrens sykdom er en tilstand med gradvis økende fibrose i palmarfascien
Forekomst:
Prevalens er hos 65-årige menn beskrevet å være opptil 20%
Symptomer:
Gradvis utvikling av krokfinger
Funn:
Er i tidlig stadium knuter og strengformet hevelse i håndflaten som etter hvert fører til kontrakturdannelse
Diagnostikk:
Ingen supplerende undersøkelser er av diagnostisk verdi
Behandling:
Er for de fleste avventende. Aktiv behandling er injeksjon av et glukokortikoid, kollagen-oppløsende enzympreparat, strålebehandling eller kirurgi
 1. Trojian TH, Chu SM. Dupuytrens disease: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2007; 76: 86-9. PubMed  
 2. Jemec B. Dupuytrens kontraktur. Ugeskr Læger 2003; 165: 1863-5. PubMed  
 3. Townley WA, Baker R, Sheppard N, Grobbelaar O. Dupuytren's contracture unfolded. BMJ 2006; 332: 397-400. PubMed  
 4. Gudmundsson KG, Arngrímsson R, Sigfússon N et al. Epidemiology of Dupuytren's disease. The Reykavik Study. J Clin Epid 2000;53:291-6. PubMed  
 5. Gudmundsson KG, Arngrimsson R, Jonsson T. Eighteen years follow-up study of the clinical manifestations and progression of Dupuytren's disease. Scand J Rheumatol 2001; 30: 31-4. PubMed  
 6. Hart MG, Hooper G. Clinical associations of Dupuytren's disease. Postgrad Med J 2005; 81: 425-8. PubMed  
 7. Shih B, Bayat A. Scientific understanding and clinical management of Dupuytren disease. Nat Rev Rheumatol 2010; 6:715. PubMed  
 8. Bisson MA, McGrouther DA, Mudera V, Grobbelaar AO. The different characteristics of Dupuytren's disease fibroblasts derived from either nodule or cord: expression of alpha-smooth muscle actin and the response to stimulation by TGF-beta1. J Hand Surg Br 2003; 28: 351-6. PubMed  
 9. Aggarwal R, Blazar PE. Dupuytren's contracture. UpToDate, last updated Dec 14, 2021. www.uptodate.com  
 10. Liss GM, Stock SR. Can Dupuytren's contracture be work-related?: review of the evidence. Am J Ind Med 1996; 29: 521. PubMed  
 11. Godtfredsen NS, Lucht H, Prescott E, Sorensen TI, Gronbaek M. A prospective study linked both alcohol and tobacco to Dupuytren's disease. J Clin Epidemiol 2004; 57: 858-63. PubMed  
 12. Geoghegan JM, Forbes J, Clark DI, Smith C, Hubbard R. Dupuytren's disease risk factors. J Hand Surg Br 2004; 29: 423-6. PubMed  
 13. Lanting R, van den Heuvel ER, Werker PM. Clusters in Short-term Disease Course in Participants With Primary Dupuytren Disease. J Hand Surg Am. 2016 Mar. 41 (3):354-61.
 14. Trojian TH, Rodner CM. Dupuytren's contracture. BMJ Best Practice, last reviewed 7 Jan 2022. bestpractice.bmj.com  
 15. Badalamente MA, Hurst LC. Efficacy and safety of injectable mixed collagenase subtypes in the treatment of Dupuytren's contracture. J Hand Surg Am 2007; 32: 767. PubMed  
 16. Gaston RG, MD, Larsen SE, Pess GM, et al. The efficacy and safety of concurrent collagenase Clostridium histolyticum injections for 2 Dupuytren contractures in the same hand: a prospective, multicenter study. J Hand Surg Am. 2015 Oct;40(10):1963-71 . pmid:26216077 PubMed  
 17. Odinsson A, Brenne LE, Lurie TB, Finsen V. Dupuytren’s contracture. The safety and efficacy of collagenase treatment. J Hand Surg Asian Pac Vol. 2016 Jun;21(2):187-92. . pmid:27454632 PubMed  
 18. Peimer CA, Blazar P, Coleman S, et al. Dupuytren Contracture Recurrence Following Treatment With Collagenase Clostridium histolyticum (CORDLESS Collagenase Option for Reduction of Dupuytren Long-Term Evaluation of Safety Study): 5-Year Data.. J Hand Surg Am. 2015 Aug;40(8):1597-605 . pmid:26096221 PubMed  
 19. van Rijssen AL, Gerbrandy FS, Ter Linden H, et al. A comparison of the direct outcomes of percutaneous needle fasciotomy and limited fasciectomy for Dupuytren's disease: a 6-week follow-up study. J Hand Surg Am. 2006;31:717-725. PubMed  
 20. Bulstrode NW, Jemec B, Smith PJ. The complications of Dupuytren's contracture surgery. J Hand Surg Am 2005; 30: 1021-5. PubMed  
 21. Brazzelli M, Cruickshank M, Tassie E, et al. Collagenase clostridium histolyticum for the treatment of Dupuytren's contracture: systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess. 2015;19:1-202. PubMed  
 22. Hurst LC, Badalamente MA, Hentz VR, et al. Injectable collagenase clostridium histolyticum for Dupuytren's contracture. N Engl J Med 2009; 361: 968-79. New England Journal of Medicine  
 23. Witthaut J, Bushmakin AG, Gerber RA, et al. Determining clinically important changes in range of motion in patients with Dupuytren's Contracture: secondary analysis of the randomized, double-blind, placebo-controlled CORD I study. Clin Drug Investig 2011; 31: 791-8. PubMed  
 24. Gilpin D, Coleman S, Hall S, et al. Injectable collagenase clostridium histolyticum: A new nonsurgical treatment for Dupuytren's disease. J Hand Surg 2010; 35: 2027-38. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo