Hopp til hovedinnhold

Finger, leddbåndskader

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Leddbåndskader i fingrene forekommer ved sidetraumer og ved at en finger henger seg opp
Forekomst:
Ganske vanlig skade
Symptomer:
Smerte ved bevegelse av leddet, ømhet og hevelse som er lokalisert kun ved det affiserte ligamentet
Funn:
Ømhet ved palpasjon og stabilitetstesting tilsvarende det skadede ligamentet
Undersøkelser:
Røntgen
Behandling:
Førstehjelpsbehandling: Nedkjøling, elevasjon, kompresjon og ev. NSAID de første dagene. Immobilisering. Ev. kirurgi
  1. Leggit JC, Meko CJ. Acute finger injuries: Part I. Tendons and ligaments. Am Fam Physician 2006; 73: 810-6. PubMed  
  2. Leggit JC, Meko CJ. Acute finger injuries: Part II. Fractures, dislocations, and thumb injuries. Am Fam Physician 2006; 73: 827-34. PubMed  
  3. Foye PM. Skier´s thumb. Medscape, last updated Feb 01, 2022. emedicine.medscape.com  
  4. Khan AN. Finger and Thumb Injury Imaging. Medscape, last updated Aug 13, 2020. emedicine.medscape.com  
  5. Haugstvedt J-R. Fingerskader. I: Idrettsskader. Bahr R, Mæhlum S (red.). Oslo: Gazette AS, 2003.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Trine Fresvig, lege under spesialisering, ortopedisk avdeling, Rikshospitalet