Hopp til hovedinnhold

Finger, luksasjoner

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Det skilles mellom luksasjoner (dislokasjoner) i MCP-, PIP- og DIP-ledd
Forekomst:
Fingerluksasjoner er ikke uvanlige, og de forekommer særlig ved ballspill
Symptomer:
Hevelse, ømhet, feilstilling og innskrenket bevegelighet
Funn:
Feilstilling, instabilitet, hevelse
Undersøkelser:
Røntgen for å se om det foreligger avrivningsbrudd
Behandling:
Få leddet på plass og gjenvinne funksjon
 • Trine Fresvig, lege under spesialisering, ortopedisk avdeling, Rikshospitalet
 1. Leggit JC, Meko CJ. Acute finger injuries: Part I. Tendons and ligaments. Am Fam Physician 2006; 73: 810-6. PubMed  
 2. Leggit JC, Meko CJ. Acute finger injuries: Part II. Fractures, dislocations, and thumb injuries. Am Fam Physician 2006; 73: 827-34. PubMed  
 3. Borchers JR, Best TM. Common finger fractures and dislocations. Am Fam Physician 2012; 85: 805-10. American Family Physician  
 4. Young GM. Interphalangeal dislocation. Medscape, last updated Dec 04, 2019. emedicine.medscape.com  
 5. Geissler WB, Burkett JL. Ligamentous sports injuries of the hand and wrist. Sports Med Arthrosc 2014;22: 39-44. PubMed  
 6. Gammons M. Metacarpophalangeal joint dislocation. Medscape, last updated May 24, 2017. emedicine.medscape.com  
 7. Chalmer J, Blakeway M, Adams Z, Milan SJ. Conservative interventions for treating hyperextension injuries of the proximal interphalangeal joints of the fingers. Cochrane Database Syst Rev 2013;Feb 28;2: CD009030 Cochrane (DOI)  
 8. Geissler WB, Burkett JL. Ligamentous sports injuries of the hand and wrist. Sports Med Arthrosc 2014;22(1): 39-44. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Torben Bæk Hansen, prof., ph.d., overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro