Hopp til hovedinnhold

Seneskader i finger

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Ulike seneskader kan oppstå i fingrene, særlig etter sårskade. Seneruptur uten sårskade er sjelden
Forekomst:
Generelt forekommer fingerskader hyppig i idretten, særlig i ballidretter
Symptomer:
Smerter, ømhet, lett hevelse og nedsatt tonus i den skadede senen
Funn:
Avhenger av hvilken sene som er skadet
Undersøkelser:
Røntgen for å se etter avrivningsbrudd
Behandling:
Immobilisering, ev. kirurgi
 1. Leggit JC, Meko CJ. Acute finger injuries: Part I. Tendons and ligaments. Am Fam Physician 2006; 73: 810-6. PubMed  
 2. Leggit JC, Meko CJ. Acute finger injuries: Part II. Fractures, dislocations, and thumb injuries. Am Fam Physician 2006; 73: 827-34. PubMed  
 3. Salazar Botero S, Hidalgo Diaz JJ, Benaïda A, et al. Review of Acute Traumatic Closed Mallet Finger Injuries in Adults. Arch Plast Surg 2016;43: 134-44 PubMed  
 4. Lin JD, Strauch RJ. Closed soft tissue extensor mechanism injuries (mallet, boutonniere and sagital band). J Hand Surg Am 2014;39(5): 1005-11. PubMed  
 5. Chauhan A, Jacobs B, Andoga A, Baratz ME. Extensor tendon injuries in athletes.. Sports Med Arthrosc Rev 2014;22: 45-55. PubMed  
 6. Henry GI. Extensor tendon lacerations. Medscape, last updated Jun 26, 2018. emedicine.medscape.com  
 7. Meals RA. Mallet finger. Medscape, last updated Aug 27, 2018. emedicine.medscape.com  
 8. Roth KM, Blazar PE, Earp BE, Han R, Leung A. Incidence of extensor pollicis longus tendon rupture after nondisplaced distal radius fractures. J Hand Surg Am 2012;37(5): 942-7. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Trine Fresvig, lege under spesialisering, ortopedisk avdeling, Rikshospitalet
 • Torben Bæk Hansen, prof., ph.d., overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro