Hopp til hovedinnhold

Seneskader i finger

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Ulike seneskader kan oppstå i fingrene, særlig etter sårskade. Seneruptur uten sårskade er sjelden
Forekomst:
Generelt forekommer fingerskader hyppig i idretten, særlig i ballidretter
Symptomer:
Smerter, ømhet, lett hevelse og nedsatt tonus i den skadede senen
Funn:
Avhenger av hvilken sene som er skadet
Undersøkelser:
Røntgen for å se etter avrivningsbrudd
Behandling:
Immobilisering, ev. kirurgi

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Anatomi

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Ekstensorseneskade ved DIP-leddet, droppfinger

Flexor digitorum profundus seneskade

Proksimal ekstensorseneskade

Pulley-ruptur

Forløp, komplikasjoner og prognose

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Trine Fresvig, lege under spesialisering, ortopedisk avdeling, Rikshospitalet