Hopp til hovedinnhold

Triangulærbruskkompleks-skade (TBK-skade)

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Ligament og brusk som forbinder distale radius, karpalbena og leddet mellom ulna/radius og hvor skader kan oppstå
Forekomst:
Vanlig tilstand, men de færreste har symptomer
Symptomer:
Smerte lokalisert til ulnarsiden av håndleddet, ofte assosiert med klikkelyder ved bevegelse av håndleddet
Funn:
Kan variere fra smertefulle gnisselyder og klikk i leddet, svakhet i håndleddet, ulnardeviasjon, lokal palpasjonsømhet
Diagnostikk:
Røntgen, MR, artroskopi kan avsløre kondromalasi i leddet
Behandling:
Er i de fleste tilfeller konservativ med avlastning og immobilisering. Unntaksvis gjøres kirurgi

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Klinisk anatomi og funksjonalitet

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva bør du informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Kilder

Referanser

Tidligere fagmedarbeider

Fagmedarbeidere

  • Tor André Johannessen, lege og redaktør NEL