Hopp til hovedinnhold

Triangulærbruskkompleks skade (TBK- skade)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Ligament og brusk som forbinder distale radius, karpalbena og leddet mellom ulna/radius og hvor skader kan oppstå
Forekomst:
Vanlig tilstand, men de færreste har symptomer
Symptomer:
Smerte lokalisert til ulnarsiden av håndleddet, ofte assosiert med klikkelyder ved bevegelse av håndleddet
Funn:
Kan variere fra smertefulle gnisselyder og klikk i leddet, svakhet i håndleddet, ulnardeviasjon, lokal palpasjonsømhet
Diagnostikk:
Røntgen, MR, artroskopi kan avsløre kondromalasi i leddet
Behandling:
Er i de fleste tilfeller konservativ med avlastning og immobilisering. Unntaksvis gjøres kirurgi
 • Trine Fresvig, lege under spesialisering, ortopedisk avdeling, Rikshospitalet
 1. Verheyden JR. Triangular fibrocartilage complex injuries. Medscape, last updated Sep 28, 2020. emedicine.medscape.com  
 2. Boggess BR. Evaluation of the adult with subacute or chronic wrist pain. UpToDate, last updated Nov 10, 2020. UpToDate  
 3. Ko JH, Wiedrich TA. Triangular fibrocartilage complex injuries in the elite athlete. Hand Clin 2012;28: 307-21, viii. PMID: 22883871 PubMed  
 4. Palmer AK. Triangular fibrocartilage complex lesions: a classification. J Hand Surg Am 1989;14: 594-606. PubMed  
 5. Atzei A, Luchetti R, Garagnani L. Classification of ulnar triangular fibrocartilage complex tears. A treatment algorithm for Palmer type IB tears. J Hand Surg Eur Vol 2017;42: 405-414. PubMed  
 6. Adams JE. Forearm Instability: Anatomy, Biomechanics, and Treatment Options. J Hand Surg Am 2017;42: 47-52. PubMed  
 7. Sachar K. Ulnar-sided wrist pain: evaluation and treatment of triangular fibrocartilage complex tears, ulnocarpal impaction syndrome, and lunotriquetral ligament tears. J Hand Surg Am 2012;37(7): 1489-500. PubMed  
 8. Ringler MD. MRI of wrist ligaments. J Hand Surg Am 2013;38(10): 2034-46. PubMed  
 9. Iordache SD, Rowan R, Garvin GJ, Osman S, Grewal R, Faber KJ. Prevalence of triangular fibrocartilage complex abnormalities on MRI scans of asymptomatic wrists. J Hand Surg Am. 2012 Jan. 37(1):98-103. PMID: 22129657. PubMed  
 10. Geissler WB. Arthroscopic knotless peripheral triangular fibrocartilage repair. J Hand Surg Am. 2012 Feb. 37(2):350-5.
 11. Anderson ML, Larson AN, Moran SL, Cooney WP, Amrami KK, Berger RA. Clinical comparison of arthroscopic versus open repair of triangular fibrocartilage complex tears. J Hand Surg Am. 2008 May-Jun. 33(5):675-82.
 • Tor André Johannessen, lege og redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Torben Bæk Hansen, prof., ph.d., overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro