Hopp til hovedinnhold

Triggerfinger

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En tenosynovitt med hevelse av en fleksorsene til en av fingrene eller tommelen
Forekomst:
Insidens er rapportert å være 28 tilfeller per 100.000 per år
Symptomer:
Under bevegelser i fingeren kan senen "hekte seg opp" i full fleksjon
Funn:
Pasienten klarer ikke å ekstendere fingeren aktivt, men ved hjelp av passiv ekstensjon glipper den lokaliserte hevelsen brått ut av det trange partiet og "låsningen" oppheves
Undersøkelse:
Ingen tilleggsundersøkelser er nødvendig
Behandling:
Steroidinjeksjon anbefales som førstevalg. Kirurgi er andrevalg
 1. Akhtar S, Bradley MJ, Quinton DN, Burke FD. Management and referral for trigger finger/thumb. BMJ 2005; 331: 30-3. PubMed  
 2. Kale S. Trigger finger. Medscape, last updated Aug 27, 2018. emedicine.medscape.com  
 3. Blazar PE. Trigger finger (stenosing flexor tenosynovitis). UpToDate, last updated Jun 04, 2018. UpToDate  
 4. Peters-Veluthamaningal C, Winters JC, Groenier KH, Meyboom-de Jong B. Corticosteroid injections effective for trigger finger in adults in general practice: a double-blinded randomised placebo controlled trial. Ann Rheum Dis 2008; 67: 1262-6. PubMed  
 5. Huisstede BM, Hoogvliet P, Coert JH, Fridén J. Multidisciplinary Consensus Guideline for Managing Trigger Finger: Results From the European HANDGUIDE Study. Phys Ther 2014; 94(10):1421-33. PubMed  
 6. Giugale JM, Fowler JR. Trigger Finger: Adult and Pediatric Treatment Strategies. Orthop Clin North Am 2015; 46(4): 561-9. pmid:26410644 PubMed  
 7. Akhtar S, Burke FD. Study to outline the efficacy and illustrate techniques for steroid injection for trigger finger and thumb. Postgrad Med J 2006; 82: 763-6. PubMed  
 8. Peters-Veluthamaningal C, van der Windt DAWM, Winters JC, Meyboom- de Jong B. Corticosteroid injection for trigger finger in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD005617. DOI: 10.1002/14651858.CD005617.pub2. DOI  
 9. Wojahn RD, Foeger NC, Gelberman RH, et al. Long-term outcomes following a single corticosteroid injection for trigger finger. J Bone Joint Surg Am 2014; 96:1849-54. doi: 10.2106/JBJS.N.00004 DOI  
 10. Wang J, Zhao JG, Liang CC. Percutaneous release, open surgery, or corticosteroid injection, which is the best treatment method for trigger digits?. Clin Orthop Relat Res 2012 Dec 4. PMID: 23208122.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Eivind Witzøe, spesialist i ortopedi, overlege Ortopedisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim