Hopp til hovedinnhold

Kneleddsartrose

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Patologiske forandringer i kneleddet som rammer brusken og de andre strukturene i og rundt leddet. Det finnes en klinisk og en radiologisk definisjon. 
Forekomst:
Omtrent hver tredje voksen person over 60 år har radiologiske tegn på tilstanden, prevalens av klinisk artrose ca. 10%. Økende forekomst med økende alder. Kvinner rammes noe hyppigere enn menn. 
Symptomer:
Milde, belastningsavhengige knesmerter i tidlig stadium. Stivhet etter hvile på dagtid, som bedres av noe aktivitet. Ingen eller kun kortvarig morgenstivhet. Etter hvert økende knesmerter, ev. om natten, ev. hvilesmerter. Symptomer fluktuerer over tid. Kun svak korrelasjon av radiologiske funn med symptomer. 
Funn:
Kan være hovent kne, krepitasjon, muskelatrofi, nedsatt passiv bevegelighet, ømme leddspalter og ev. palpable osteofytter.
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er ikke nødvendig dersom de kliniske kriteriene er oppfylt. Hos yngre pasienter (< 45 år), ved atypiske symptomer og ved vurdering av operative tiltak tas røntgen. Kun sjelden behov for MR.
Behandling:
Opplæring om sykdommen og individuelt tilpasset treningsprogram. Både utholdenhet, styrke og mental fysisk trening (yoga, tai chi) er anbefalt. Vektreduksjon ved overvekt og fedme. Medikamentell behandling, inkludert leddinjeksjoner, kan være aktuelt. Ganghjelpemidler er aktuelt ved store gangproblemer. Kognitiv terapi ved utbredte smerter og behov for bedre smertemestring. Proteseoperasjon kan vurderes dersom konservativ terapi ikke fører frem.
 1. Litwic A, Edwards MH, Dennison EM, Cooper C. Epidemiology and burden of osteoarthritis. Br Med Bull. 2013;105:185-99. Epub 2013 Jan 20. PMID: 23337796 PubMed  
 2. Michael JW, Schlüter-Brust KU, Eysel P. The epidemiology, etiology, diagnosis, and treatment of osteoarthritis of the knee. Dtsch Arztebl Int. 2010 Mar;107(9):152-62. Erratum in: Dtsch Arztebl Int. 2010 Apr;107(16):294. PMID: 20305774 PubMed  
 3. Wallace IJ, Worthington S, Felson DT3, et al. Knee osteoarthritis has doubled in prevalence since the mid-20th century. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017; 114: 9332-6. pmid:28808025 PubMed  
 4. GBD 2021 Osteoarthritis Collaborators. Global, regional, and national burden of osteoarthritis, 1990–2020 and projections to 2050: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet 2023. doi:10.1016/S2665-9913(23)00163-7 DOI  
 5. Sharma L. Osteoarthritis of the Knee. N Engl J Med. 2021 Jan 7;384(1):51-59. PMID: 33406330. PubMed  
 6. Furnes O, Hallan G, Hole R, et al. Årsrapport for 2021 med plan for forbedringstiltak. Nasjonalt register for leddproteser. Utgitt 1. september 2022, Haukeland universitetssykehus. www.kvalitetsregistre.no  
 7. Berteau JP. Knee Pain from Osteoarthritis: Pathogenesis, Risk Factors, and Recent Evidence on Physical Therapy Interventions. J Clin Med. 2022;11(12):3252. Published 2022 Jun 7. PMID: 35743322 PubMed  
 8. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Osteoarthritis: care and management. Clinical guideline [CG177], published: 12 February 2014, last updated: 11 December 2020. www.nice.org.uk  
 9. Wu CW, Morrell MR, Heinze E, et al.. Validation of American College of Rheumatology classification criteria for knee osteoarthritis using arthroscopically defined cartilage damage scores. Semin Arthritis Rheum. 2005 Dec;35(3):197-201. PMID: 16325660 PubMed  
 10. Menkes CJ. Radiographic criteria for classification of osteoarthritis. J Rheumatol Suppl. 1991 Feb;27:13-5. PMID: 2027113. PubMed  
 11. Sagsveen M. Lite samsvar mellom knesmerte og MR-funn. Tidsskr Nor Legeforen 2009. 129:1082. doi: 10.4045/tidsskr.09.0539. tidsskriftet.no  
 12. The Royal Australian College of General Practitioners. Guideline for the management of knee and hip osteoarthritis. 2nd edn. East Melbourne, Vic: RACGP, 2018. www.racgp.org.au  
 13. Bannuru RR, Osani MC, Vaysbrot EE, et al. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2019 Nov;27(11):1578-1589. Epub 2019 Jul 3. PMID: 31278997 PubMed  
 14. Bjordal JM, Klovning A, Ljunggren AE et al. Short-term efficacy of pharmacotherapeutic interventions in osteoarthritic knee pain: a meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. Eur J Pain 2006, doi: 10.1016/j.ejpain.2006.02.013.
 15. Bannuru RR, Schmid CH, Kent DM, et al. Comparative effectiveness of pharmacologic interventions for knee osteoarthritis: A systematic review and network meta-analysis. Ann Intern Med 2015; 162: 46-54. doi:10.7326/M14-1231 DOI  
 16. Juhl C, Christensen R, Roos EM, et al. Impact of exercise type and dose on pain and disability in knee osteoarthritis: A systematic review and meta-regression analysis of randomized controlled trials. Arthritis Rheumatol 2014; 66: 622–636. doi: 10.1002/art.38290 DOI  
 17. Fransen M, McConnell S, Harmer AR, et al. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jan 9;1:CD004376. Cochrane (DOI)  
 18. Torstensen TA, Østerås H, et al. High- versus low-dose exercise therapy for knee osteoarthritis: A randomized controlled multicenter trial. Ann Intern Med 2023. Ann Intern Med 2023. PMID: 36689746 PubMed  
 19. Amin S, Baker K, Niu J, et al. Quadriceps strength and the risk of cartilage loss and symptom progression in knee osteoarthritis. Arthritis Rheum 2009; 60: 189-98. PubMed  
 20. American Academy of Orthopaedic Surgeons Management of Osteoarthritis of the Knee (Non-Arthroplasty). Evidence-Based Clinical Practice Guideline. Published 08/30/2021 www.aaos.org  
 21. da Costa BR, Pereira TV, Saadat P, et al. Effectiveness and safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs and opioid treatment for knee and hip osteoarthritis: network meta-analysis. BMJ. 2021 Oct 12;375:n2321. PMID: 34642179 PubMed  
 22. Grotle M, Hagen KB, Natvig B, Dahl FA, Kvien TK. Obesity and osteoarthritis in knee, hip and/or hand: an epidemiological study in the general population with 10 years follow-up. BMC Musculoskelet Disord. 2008 Oct 2;9:132. PMID: 18831740 PubMed  
 23. da Costa BR, Reichenbach S, Keller N, et al. Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of pain in knee and hip osteoarthritis: a network meta-analysis. Lancet 2017. PMID: 28699595 PubMed  
 24. Gunter BR, Butler KA, Wallace RL, et al. Non-steroidal anti-inflammatory drug-induced cardiovascular adverse events: a meta-analysis. J Clin Pharm Ther 2017; 42: 27-38. pmid:28019014 PubMed  
 25. Zhang X, Li X, Xiong Y, et al. Efficacy and Safety of Tramadol for Knee or Hip Osteoarthritis: A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Arthritis Care Res (Hoboken) 2023; 75: 158-165. pmid:34251756 PubMed  
 26. Han SB, Seo IW, Shin YS. Intra-Articular Injections of Hyaluronic Acid or Steroids Associated With Better Outcomes Than Platelet-Rich Plasma, Adipose Mesenchymal Stromal Cells, or Placebo in Knee Osteoarthritis: A Network Meta-Analysis. Arthroscopy. 2020 Apr 17:S0749-8063(20)30318-2. Epub ahead of print. PMID: 32305424. PubMed  
 27. McAlindon TE, LaValley MP, Harvey WF, et al . Effect om intra-articular triamcinolone vs saline on knee cartilage volumen and pain in patients with knee osteoarthritis. A randomized clinical trial. JAMA 2017; 317: 1967-75. doi:10.1001/jama.2017.5283 DOI  
 28. Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BMJ 2015; 350: h1225. doi:10.1136/bmj.h1225 DOI  
 29. Østerås N, Moseng T. Oppsummering av behandlingsanbefalinger for hofte- og kneartrose. Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR). Publisert 30.04.2019 / Sist oppdatert 06.04.2021. diakonhjemmetsykehus.no  
 30. Østerås N, Moseng T. Behandlingsanbefalinger ved kne- og hofteartrose. Enhet for forskning og innovasjon, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet sykehus. Mai 2021.
 31. Pereira TV, Jüni P, Saadat P, et al. Viscosupplementation for knee osteoarthritis: systematic review and meta-analysis. BMJ 2022; 378: e069722. doi:10.1136/bmj-2022-069722 DOI  
 32. Lisi C, Perotti C, Scudeller L, et al. Treatment of knee osteoarthritis: platelet-derived growth factors vs. hyaluronic acid. A randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2018; 32: 330-9. PMID: 28783969 PubMed  
 33. Patel S, Dhillon MS, Aggarwal S, et al. Treatment with platelet-rich plasma is more effective than placebo for knee osteoarthritis: a prospective, double-blind, randomized trial. Am J Sports Med 2013; 41: 356-64. pmid:23299850 PubMed  
 34. Le ADK, Enweze L, DeBaun MR, Dragoo JL. Current Clinical Recommendations for Use of Platelet-Rich Plasma. Curr Rev Musculoskelet Med. 2018; 11: 624-34. pmid:30353479 PubMed  
 35. Bennell KL, Paterson KL, Metcalf BR, et al. Effect of Intra-articular Platelet-Rich Plasma vs Placebo Injection on Pain and Medial Tibial Cartilage Volume in Patients With Knee Osteoarthritis The RESTORE Randomized Clinical Trial. JAMA 2021; 326: 2021-30. pmid:34812863 PubMed  
 36. Sit RWS, Wu RWK, Rabago D, et al. Efficacy of Intra-Articular Hypertonic Dextrose (Prolotherapy) for Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial. Ann Fam Med. 2020 May;18(3):235-242. doi: 10.1370/afm.2520. PMID: 32393559 PubMed  
 37. Vaysbrot EE, Osani MC, Musetti MC , et al. Are bisphosphonates efficacious in knee osteoarthritis? Osteoarthritis Cartilage 2018; 26:154-64. PMID: 29222056 PubMed  
 38. Cai G, Aitken D, Laslett LL, et al. Effect of Intravenous Zoledronic Acid on Tibiofemoral Cartilage Volume Among Patients With Knee Osteoarthritis With Bone Marrow Lesions A Randomized Clinical Trial. JAMA 2020; 323: 1456-66. doi:10.1001/jama.2020.2938 DOI  
 39. Pas HI, Winters M, Haisma HJ et la. Stem cell injections in knee osteoarthritis: a systematic review of the literature. Br J Sports Med 2017; 51: 1125-33. pmid:28258177 PubMed  
 40. van den Driest JJ, Schiphof D, Koffeman AR, et al. No Added Value of Duloxetine in Patients With Chronic Pain due to Hip or Knee Osteoarthritis: A Cluster-Randomized Trial. Arthritis Rheumatol 2022; 74: 818-828. pmid:34989159 PubMed  
 41. Ferreira GE, Abdel-Shaheed C, Underwood M, et al. Efficacy, safety, and tolerability of antidepressants for pain in adults: overview of systematic reviews. BMJ 2023; 380: e072415. pmid:36725015 PubMed  
 42. Hinman RS, McCroy P, Pirotta M, et al. Acupuncture for chronic knee pain. A Randomized clinical trial. JAMA 2014; 312: 1313-22. doi:10.1001/jama.2014.12660 DOI  
 43. Beard DJ, Davies LJ, Cook JA, et al. The clinical and cost-effectiveness of total versus partial knee replacement in patients with medial compartment osteoarthritis (TOPKAT): 5-year outcomes of a randomised controlled trial. Lancet 2019. pmid:31326135 PubMed  
 44. Price AJ, Alvand A, Troelsen A, Katz JN, Hooper G, Gray A, Carr A, Beard D. Knee replacement. Lancet. 2018 Nov 3;392(10158):1672-1682. PMID: 30496082 PubMed  
 45. Shan L, Shan B, Suzuki A, et al. Intermediate and long-term quality of life after total knee replacement: a systematic review and meta-analysis. J Bone Joint Surg Am. 2015;97(2):156-68. PMID: 25609443 PubMed  
 46. Kmietowicz Z. Mortality after hip and knee replacement has halved since 2003. BMJ 2014; 349: g5599. pmid:25216656 PubMed  
 47. Lindberg MF, Miaskowski C, Rustøen T, Rosseland LA, Cooper BA, Lerdal A. Factors that can predict pain with walking, 12 months after total knee arthroplasty. Acta Orthop. 2016; 87: 600-6. PMID: 27658970 PubMed  
 48. Robertsson O, Knutson K, Lewold S, Lidgren L. The Swedish Knee Arthroplasty Register 1975-1997. An update with special emphasis on 41,223 knees operated on in 1988-1997. Acta Orthop Scand 2001; 71: 503-13. PubMed  
 49. Minns Lowe CJ, Barker KL, Dewey M, Sackley CM. Effectiveness of physiotherapy exercise after knee arthroplasty for osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2007; 335: 812. British Medical Journal  
 50. Holm B, Hvidovre HK. Genoptræning efter total knæalloplastik. Ugeskr Læger 2009; 171: 691. Ugeskrift for Læger  
 51. Liao CD, Lin LF, Huang YC, et al. Functional outcomes of outpatient balance training following total knee replacement in patients with knee osteoarthritis: A randomized controlled trial. Clin. Rehabil 2014. pmid:25552523 PubMed  
 52. Tria AJ Jr, Coon Tm. Minimal incision total knee arthroplasty: early experience. Clin Orthop 2003; 416: 185-90. PubMed  
 53. Petursson G, Fenstad AM, Gøthesen Ø, Aamodt A, et al. Computer-Assisted Compared with Conventional Total Knee Replacement: A Multicenter Parallel-Group Randomized Controlled Trial. O. J Bone Joint Surg Am. 2018; 100:1265-74. PMID: 30063588 PubMed  
 54. Martin GM. Complications of total knee arthroplasty. UpToDate. Topic last updated Mar 18, 2020. Site visited 28.09.2021. www.uptodate.com  
 • Tuva Moseng, fysioterapeut og forsker, enhet for forskning og innovasjon, klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet sykehus
 • Nina Østerås, fysioterapeut og seniorforsker, enhet for forskning og innovasjon, klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet sykehus
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
 • Stig Fossum, fysioterapeut, spesialkompetanse på muskel- og skjelettsykdommer, Moholt Fysioterapi, Trondheim
 • Bendik Johannessen, fysioterapeut, Trondheim