Hopp til hovedinnhold

Kollateralligamentskade, lateral

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inkomplett (grad I og II) eller komplett (grad III) ruptur av ligamentum collaterale laterale i kneet, ofte med samtidig skade av menisk og korsbånd
Forekomst:
Forekommer sjeldnere enn skader på det mediale sideligamentet
Symptomer:
Knesmerter og sviktfølelse etter traume
Funn:
Ev. økt sideinstabilitet, ev. tegn på menisk- og korsbåndskade
Diagnostikk:
Aktuelle undersøkelser er røntgen, MR, artroskopi
Behandling:
Alle skader behandles akutt med RICE. Alvorligere skader behandles operativt
  1. Martin SN, deWeber K. Lateral collateral ligament injury and related posterolateral corner injuries of the knee. UpToDate, last updated Feb 11, 2022. UpToDate  
  2. Choi JY, Chang CB, Kim TK, Hong SH, Kang HS. Magnetic Resonance Imaging Findings of the Lateral Collateral Ligament and Popliteus Tendon in Symptomatic Knees Without Instability. Arthroscopy 2015; 31(4):665-72. PubMed  
  3. Dansk Selskab for Artroskopisk kirurgi og Dansk Ortopædisk Selskab. Referenceprogram for ligamentskader i knæet. Nettet: SAKS, 2006.
  4. Ranawat A, Baker C, Henry H, Harner C. Posterolateral cornery injury of the knee: evaluation and management. J Am Acad Orthop Surg. 2008. 16:506-518.
  5. Murphy KP, Helgeson MD, Lehman RA Jr. Surgical treatment of acute lateral collateral ligament and posterolateral corner injuries. Sports Med Arthrosc. 2006 Mar. 14(1):23-7.
  • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo