Hopp til hovedinnhold

Kollateralligamentskade, medial

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Komplett (grad 3) eller inkomplett (grad 1 og 2) ruptur av ligamentum collaterale mediale, ev. kombinert med skade på menisk, korsbånd, leddkapsel
Forekomst:
Utgjør ca. 40% av alle alvorlige kneskader og er den vanligste kneskaden
Symptomer:
Smerter og følelse av ustabilitet i kneet etter et valgustraume
Funn:
Økt instabilitet av mediale sideligament
Diagnostikk:
Andre relevante undersøkelser er røntgen, MR og artroskopi
Behandling:
Konservativ behandling av isolerte skader av det mediale kollateralligamentet. Ved kombinerte skader vil operasjon kunne være aktuelt
  1. DeBeardino TM. Medial collateral knee ligament injury. Medscape, last updated May 31, 2017. emedicine.medscape.com  
  2. Roach CJ, Haley CA, Cameron KL, Pallis M, Svoboda SJ, Owens BD. The epidemiology of medial collateral ligament sprains in young athletes. Am J Sports Med. 2014 May. 42(5):1103-9.
  3. Jacobson KE, Chi FS. Evaluation and treatment of medial collateral ligament and medial-sided injuries of the knee. Sports Med Arthrosc 2006 Jun;14(2):58-66. PubMed  
  4. Chahal J, Al-Taki M, Pearce D, et al. Injury patterns to the posteromedial corner of the knee in high-grade multiligament knee injuries: a MRI study. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010; 18(8):1098-104. PubMed  
  5. Laprade RF, Bernhardson AS, Griffith CJ, et al. Correlation of valgus stress radiographs with medial knee ligament injuries: an in vitro biomechanical study. Am J Sports Med 2010; 38(2):330-8. PubMed  
  6. Dansk Selskab for Artroskopisk kirurgi og Dansk Ortopædisk Selskab. Referenceprogram for ligamentskader i knæet. Nettet: SAKS, 2006.
  7. Miyamoto RG, Bosco JA, Sherman OH. Treatment of medial collateral ligament injuries. J Am Acad Orthop Surg 2009 Mar;17(3):152-61. PubMed  
  • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo