Hopp til hovedinnhold

Korsbåndskade, bakre

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Komplett eller partiell ruptur av bakre korsbånd (PCL)
Forekomst:
Bakre korsbåndskader er som regel del av et skadekompleks, isolerte skader utgjør ca. en femtedel av disse. Hyppigste årsak er trafikkulykker, tett fulgt av idrettsskader 
Symptomer:
Knesmerter, hevelse og instabilitet etter traume
Funn:
Kan være små og tilstanden kan overses. Ev. hydrops/hemartros. Bakre skuffetest kan være positiv. Ev. positiv "posterior sag"-tegn og positiv aktiv quadriceps test
Diagnostikk:
Røntgen av kneet og vanligvis MR
Behandling:
Konservativ behandling med avlastning og begrenset aktivitet er vanligvis primærbehandlingen, men plagsomme skader og større skader kan kreve operativ behandling
 1. Winkler PW, Zsidai B, Wagala NN, et al. Evolving evidence in the treatment of primary and recurrent posterior cruciate ligament injuries, part 1: anatomy, biomechanics and diagnostics. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2021;29(3):672-681. PubMed  
 2. Seksjon for artroskopisk kirurgi Ullevål. Korsbåndskade - bakre. Oslo Universitetssykehus. Siden besøkt 22.09.2022. oslo-universitetssykehus.no  
 3. Schulz MS, Russe K, Weiler A, et al.. Epidemiology of posterior cruciate ligament injuries. Arch Orthop Trauma Surg 2003; 123(4): 186-191. pmid:12734718 PubMed  
 4. Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrukk. Rapport juni 2018, Årsrapport for korsbåndsregisteret s. 239-72 nrlweb.ihelse.net  
 5. Sanders TL, Pareek A, Barrett IJ, et al.. Incidence and long-term follow-up of isolated posterior cruciate ligament tears. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2016. pmid:26922055 PubMed  
 6. Vaquero-Picado A, Rodríguez-Merchán EC. Isolated posterior cruciate ligament tears: an update of management. EFORT Open Rev 2017; 2: 89-96. pmid:28507781 PubMed  
 7. Swenson DM, Collins CL, Best TM, et al.. Epidemiology of knee injuries among U.S. high school athletes, 2005/2006-2010/2011. Med Sci Sports Exerc 2013 Mar; 45(3): 462-9. pmid:23059869 PubMed  
 8. MacDonald J, Rodenberg R. Posterior cruciate ligament injury. UpToDate, last updated Sep 10, 2018. www.uptodate.com  
 9. Jung YB, Lee YS. Current trend of treatment of PCL and PL corner injury. J Korean Arthrosc Soc. 2005;9:1-8. PubMed  
 10. BMJ Best Practice. Cohen PH: Anterior cruciate ligament injury. Last updated Oct. 03, 2016. bestpractice.bmj.com  
 11. Boks SS, Vroegindeweij D, Koes BW, et al.. Follow-up of posttraumatic ligamentous and meniscal knee lesions detected at MR imaging: systematic review. Radiology 2006 Mar; 238(3): 863-71. pmid:16452395 PubMed  
 12. Jansson KS, Costello KE, O'Brien L, et al. A historical perspective of PCL bracing. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2013; 21: 1064-70. pmid:22622778 PubMed  
 13. Pierce CM, O'Brien L, Griffin LW, Laprade RF. Posterior cruciate ligament tears: functional and postoperative rehabilitation. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2013; 21(5):1071-84. PubMed  
 14. Lee BK, Nam SW. Rupture of posterior cruciate ligament: diagnosis and treatment principles. Knee Surg Relat Res. 2011 Sep. 23(3):135-41.
 15. Owesen C, Sivertsen EA, Engebretsen L, et al. Patients With Isolated PCL Injuries Improve From Surgery as Much as Patients With ACL Injuries After 2 Years. Orthop J Sports Med 2015; 3: eCollection 2015 Aug. pmid:26535391 PubMed  
 16. Owesen, Chr. Symptoms, diagnosis and outcomes in PCL injuries, Thesis, UiO, 2017 nrlweb.ihelse.net  
 17. Shelbourne KD, Clark M, Gray T . Minimum 10-year follow-up of patients after an acute, isolated posterior cruciate ligament injury treated nonoperatively. Am J Sports Med 2013 Jul; 41(7): 1526-33. pmid:23652263 PubMed  
 18. Dansk Korsbånds Register Årsrapport 2015 www.sundhed.dk  
 19. Winkler PW, Zsidai B, Wagala NN, et al. Evolving evidence in the treatment of primary and recurrent posterior cruciate ligament injuries, part 2: surgical techniques, outcomes and rehabilitation. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2021;29(3):682-693. PubMed  
 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo

Tidligere fagmedarbeidere

 • Stig Fossum, fysioterapeut, Moholt fysikalske institutt, Trondheim