Hopp til hovedinnhold

Meniskskade i kneleddet

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Rift i eller overrivning av mediale eller laterale menisk som følge av skade, eller som ledd i utviklingen av artrose.
Forekomst:
Akutt meniskskade er hyppig i kontaktidretter etter vridningstraume i kneet. Degenerative menisklesjoner, som oppstår uten akutt traume, er ganske vanlige hos middelaldrende og eldre, både med og uten knesmerte/-stivhet. 
Symptomer:
Ved akutte meniskskader smerte langs leddspalten, stivhet, sviktfølelse og ev. hydrops og/eller låsning. Ved slitasjebetingede meniskskader ev. artrosesymptomer, dog er over halvparten av disse er asymptomatiske.
Funn:
Akutte skader gir ofte leddlinjeømhet, hevelse, smerte eller -klikk ved rotasjon under bevegelse, ev. nedsatt bevegelse. Ofte sparsomme eller uspesifikke funn ved degenerative meniskskader.
Diagnostikk:
De fleste akutte meniskskader kan diagnostiseres klinisk. Rø. av kneet for å utelukke fraktur. Ev. MR. Ved mistanke om degenerative meniskskader er primærundersøkelsen rø. av kneet i vektbærende stilling (utredning av mulig artrose).  
Behandling:
De fleste meniskskader kan behandles konservativt initialt. Dersom funksjonsnedsettelsen vedvarer, ved flere samtidige kneskader, ved låsninger, meniskrotskader og ved visse meniskskader hos atleter og yngre voksne kan artroskopisk kirurgi være aktuelt. Ved degenerative meniskskader alene bør man i utgangspunktet avstå fra artroskopi.   
 • Arild Aamodt, avd.overlege/dr.med., Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
 1. Baker BS. Meniscus Injuries. Medscape, Sports Medicine. Last updated Oct 12, 2018. emedicine.medscape.com  
 2. Kise NJ. Meniskkirurgi. Kirurgen. Publisert online 13.7.2018. kirurgen.no  
 3. Englund M, Guermazi A, Gale D et al. Incidental meniscal findings on knee MRI in middle-aged and elderly persons. N Engl J Med 2008; 359: 1108-15. New England Journal of Medicine  
 4. Lohmander LS, Englund PM, Dahl LL, et al. The long-term consequence of anterior cruciate ligament and meniscus injuries: osteoarthritis. Am J Sports Med. 2007;35:1756-1769. PubMed  
 5. Stärke C, Kopf S, Petersen W, et al. Meniscal repair. Arthroscopy 2009; 25: 1033-1044. PubMed  
 6. Granan LP, Forssblad M, Lind M, et al. The Scandinavian ACL registries 2004-2007: baseline epidemiology. Acta Orthop. 2009;80:563-567. PubMed  
 7. Ryzewicz M, Peterson B, Siparsky PN, Bartz RL. The diagnosis of meniscus tears: the role of MRI and clinical examination. Clin Orthop Relat Res. 2007 Feb;455:123-33. PMID: 17279041 PubMed  
 8. Smith BE, Thacker D, Crewesmith A, Hall M. Special tests for assessing meniscal tears within the knee: a systematic review and meta-analysis. Evid Based Med 2015; 20 (3); 88-97. ebm.bmj.com  
 9. Sagsveen M. Lite samsvar mellom knesmerte og MR-funn. Tidsskriftet . tidsskriftet.no  
 10. Cardone DA, Jacobs BC. Meniscal injury of the knee. UpToDate. Literature review current through: Oct 2018. Nettsiden besøkt 19.11.18. www.uptodate.com  
 11. O'Donnell K, Freedman KB, Tjoumakaris FP. Rehabilitation Protocols After Isolated Meniscal Repair: A Systematic Review. Send to Am J Sports Med 2017; 7: 1687-97. pmid:28256906 PubMed  
 12. Husted H, Winge S. Klinisk kneundersøkelse - hvilke tester kan brukes i diagnostikken av menisk- og ligamentskader?. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 1484-7. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 13. Eren OT. The accuracy of joint line tenderness by physical examination in the diagnosis of meniscal tears. Arthroscopy. 2003 Oct. 19(8):850-4.
 14. Lee JH, Lim YJ, Kim KB, Kim KH, Song JH. Arthroscopic pullout suture repair of posterior root tear of the medial meniscus: radiographic and clinical results with a 2-year follow-up. Arthroscopy. 2009 Sep. 25(9):951-8.
 15. Blyth M, Anthony I, Francq B, et al. Diagnostic accuracy of the Thessaly test, standardised clinical history and other clinical examination tests (Apley's, McMurray's and joint line tenderness) for meniscal tears in comparison with magnetic resonance imaging diagnosis. Health Technol Assess 2015; 62: 1-62. pmid:26243431 PubMed  
 16. Enger M. Meniskruptur. Oslo skadelegevakt metodebok i skadebehandling. Sist oppdatert 15.08.2017. skadelegevakten.no  
 17. Phelan N, Rowland P, Galvin R. A systematic review and meta-analysis of the diagnostic accuracy of MRI for suspected ACL and meniscal tears of the knee. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2016; 24(5): 1525-39. pmid:26614425 PubMed  
 18. Bernthal NM, Seeger LL, Motamedi K, et al. Can the reparability of meniscal tears be predicted with magnetic resonance imaging? Am J Sports Med 2011; 39: 506-10. PubMed  
 19. Shetty AA, Tindall AJ, James KD, Relwani J, Fernando KW. Accuracy of hand-held ultrasound scanning in detecting meniscal tears. J Bone Joint Surg Br 2008; 90-B: 1045-8.
 20. Siemieniuk RAC, Harris IA, Agoritsas T, et al.. Arthroscopic surgery for degenerative knee arthritis and meniscal tears: a clinical practice guideline. Br J Sports Med. 2018 Mar;52(5):313. PMID: 29449218 PubMed  
 21. Skou ST, Hölmich P, Lind M, et al. Early Surgery or Exercise and Education for Meniscal Tears in Young Adults. N Engl J Med 2022. doi:10.1056/EVIDoa2100038 DOI  
 22. Bergenstock M, Min W, Simon AM, et al. A comparison between the effects of acetaminophen and celecoxib on bone fracture healing in rats. J Orthop Trauma 2005; 19: 717-723. PubMed  
 23. O'Connor JP, Lysz T. Celecoxib, NSAIDs and the skeleton. Drugs Today (Barc) 2008; 44: 693-709. PubMed  
 24. Gjør kloke valg. Norsk forening for allmennmedisin. Unngå å forskrive NSAID uten at det foreligger spesifikk grunn og risiko for bivirkninger er vurdert. Publisert 4. juli 2018. www.legeforeningen.no  
 25. Cinque ME, Chahla J, Moatshe G, et al.. Meniscal root tears: a silent epidemic. Br J Sports Med. 2018 Jul;52(13):872-876. pmid:29574455 PubMed  
 26. Persson F, Turkiewicz A, Bergkvist D, et al. The risk of symptomatic knee osteoarthritis after arthroscopic meniscus repair vs partial meniscectomy vs the general population. Osteoarthritis Cartilage 2018; 26(2): 195-201. pmid:29146386 PubMed  
 27. Mutsaerts EL, van Eck CF, van de Graaf VA, et al. Surgical interventions for meniscal tears: a closer look at the evidence. Arch Orthop Trauma Surg. 2016 Mar;136(3):361-70. pmid: 26497982 PubMed  
 28. Beaufils P, Becker R, Kopf S, et al. Surgical Management of Degenerative Meniscus Lesions: The 2016 ESSKA Meniscus Consensus. Send to Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2017; 25: 335-346. pmid:28210788 PubMed  
 29. Sihvonen R, Paavola M, Malmivaara A, et al. Arthroscopic partial meniscectomy versus sham surgery for a degenerative meniscal tear. N Engl J Med. 2013: 26; 369: 2515-24. doi: 10.1056/NEJMoa1305189 DOI  
 30. Kise NJ, Risberg MA, Stensrud S, et al. Exercise therapy versus arthroscopic partial meniscectomy for degenerative meniscal tear in middle aged patients: randomised controlled trial with two year follow-up. BMJ 2016; 354: i3470. doi:10.1136/bmj.i3740 DOI  
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL