Hopp til hovedinnhold

Patellaluksasjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt, residiverende eller habituell patellaluksasjon
Forekomst:
Ikke uvanlig. Akutt og kronisk patellaluksasjon er vanligst i tenårene og 20-årene
Symptomer:
Skaden oppstår ofte etter rotasjon på lett flektert kne. Pasienten beskriver det som kneleddet er ute av ledd
Funn:
Patella forskyves lateralt, men spontanreponerer ofte
Diagnostikk:
Andre relevante undersøkelser er røntgen og artroskopi
Behandling:
Dels konservativ og dels operativ. Ingen klar konsensus om hva som er riktig å gjøre
  1. Moore BR, Bothner J. Recognition and initial management of lateral patellar dislocations. UpToDate, last updated Mar 14, 2018. UpToDate  
  2. Malanga GA. Patellar injury and dislocation. Medscape, last updated Jun 13, 2017. reference.medscape.com  
  3. Hensler D, Sillanpaa PJ, Schoettle PB. Medial patellofemoral ligament: anatomy, injury and treatment in the adolescent knee. Curr Opin Pediatr 2014;26: 70-8. PubMed  
  4. Smith TO, Donell S, Song F, Hing CB. Surgical versus non-surgical interventions for treating patellar dislocation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD008106. DOI: 10.1002/14651858.CD008106.pub3. DOI  
  5. Palmu S, Kallio PE, Donell ST, et al. Acute patellar dislocation in children and adolescents: a randomized clinical trial. J Bone Joint Surg Am 2008; 90: 463-70. PMID: 18310694 PubMed  
  6. LaPrade RF, Cram TR, James EW, Rasmussen MT. Trochlear dysplasia and the role of trochleoplasty. Clin Sports Med 2014;33: 531-45. PubMed  
  7. Sillanpää PJ, Mattila VM, Visuri T, Mäenpää H, Pihlajamäki H. Patellofemoral osteoarthritis in patients with operative treatment for patellar dislocation: a magnetic resonance-based analysis. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2011 Feb;19(2):230-5. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør av NEL, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
  • Martin Lind, overlæge, prof., dr. med., Idrætssektoren, Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Sygehus (Lægehåndbogen)