Hopp til hovedinnhold

Bruskskader i ankelen

Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Osteokondrale skader etter ankeldistorsjoner er vanligvis lokalisert til talus. Kan foreligge samtidig talusfraktur
Forekomst:
Forholdsvis vanlig komplikasjon til ankelskader hos idrettsutøvere
Symptomer:
Smerter som vedvarer eller kommer tilbake en tid etter den opprinnelige ankelskaden
Funn:
Ev. palpasjonsømhet over fremre/laterale hjørne av talusdomen med foten i plantarfleksjon eller ømhet over posteriore mediale talus med foten i dorsalfleksjon
Diagnostikk:
Røntgen initialt. Ved uklare funn eller vedvarende smerter bør det gjøres MR som kan bekrefte diagnosen og skille mellom ulike grader av skade. Ev. artroskopi
Behandling:
Frakturer uten løsning immobiliseres. Frakturer med løsning krever operativ behandling
  1. Koehler SM. Talus fractures. UpToDate, last updated Apr 14, 2022. UpToDate  
  2. Hyer CF. Osteochondral lesions of the talus. Medscape, last updated Feb 11, 2019. emedicine.medscape.com  
  3. Baums MH, Schultz W, Kostuj T, Klinger HM. Cartilage repair techniques of the talus: An update. World J Orthop. 2014;5(3):171-179. Published 2014 Jul 18. PMID: 25035819 PubMed  
  4. Cuttica DJ, Shockley JA, Hyer CF, Berlet GC. Correlation of MRI edema and clinical outcomes following microfracture of osteochondral lesions of the talus. Foot Ankle Spec. 2011 Oct. 4(5):274-9.
  5. Lee KB, Bai LB, Park JG, Yoon TR. A comparison of arthroscopic and MRI findings in staging of osteochondral lesions of the talus. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2008; 16(11):1047-51. PubMed  
  6. Loveday D, Clifton R, Robinson A. Interventions for treating osteochondral defects of the talus in adults. Cochrane Database Syst Rev 2010; :CD008104. Cochrane (DOI)  
  7. Doral MN, Bilge O, Batmaz G, Donmez G, Turhan E, Demirel M, et al. Treatment of osteochondral lesions of the talus with microfracture technique and postoperative hyaluronan injection. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2012; 20(7):1398-403. PubMed  
  8. Lee DH, Lee KB, Jung ST, Seon JK, Kim MS, Sung IH. Comparison of early versus delayed weightbearing outcomes after microfracture for small to midsized osteochondral lesions of the talus. Am J Sports Med. 2012 Sep. 40(9):2023-8.
  9. Niemeyer P, Salzmann G, Schmal H, Mayr H, Südkamp NP. Autologous chondrocyte implantation for the treatment of chondral and osteochondral defects of the talus: a meta-analysis of available evidence. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2012; 20(9):1696-703. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo