Hopp til hovedinnhold

Ankel, ustabil

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En tilstand med stadige ankeldistorsjoner uten adekvat utløsende traume
Forekomst:
Hyppig tilstand, særlig blant idrettsutøvere
Symptomer:
Hyppige (supinasjons) ankeldistorsjoner
Funn:
Økte leddutslag i ankelen ved passive bevegelser
Diagnostikk:
Ev. røntgen
Behandling:
For de fleste konservativ, men noen vil ha nytte av kirurgi
 1. Tiemstra JD. Update on acute ankle sprains. Am Fam Physician. 2012;85(12):1170-1176. PubMed  
 2. Knupp M, Lang TH, Zwicky L, Lötscher P, Hintermann B. Chronic Ankle Instability (Medial and Lateral). Clin Sports Med 2015;34(4): 679-88. PubMed  
 3. Lötscher P, Lang TH, Zwicky L, Hintermann B, Knupp M. Osteoligamentous injuries of the medial ankle joint. Eur J Trauma Emerg Surg 2015;41(6): 615-21. PubMed  
 4. Wright CJ, Linens SW, Cain MS. A Randomized Controlled Trial Comparing Rehabilitation Efficacy in Chronic Ankle Instability. J Sport Rehabil. 2017;26(4):238-249. PubMed  
 5. JoEllen M. Sefton, Ceren Yarar, et al.. Six weeks of balance training improves sensorimotor function in individuals with chronic ankle instability. Journal of orthopaedic & sports physical thearpy 2011; 41: .
 6. Bleakley CM, Taylor JB, Dischiavi SL, Doherty C, Delahunt E. Rehabilitation Exercises Reduce Reinjury Post Ankle Sprain, But the Content and Parameters of an Optimal Exercise Program Have Yet to Be Established: A Systematic Review and Meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil 2019;100: 1367-1375. PubMed  
 7. Olsen O-E, Myklebust G, Engebretsen L, Holme I, Bahr R. Exercises to prevent lower limb injuries in youth sports: cluster randomised controlled trial. BMJ 2005; 330: 449. British Medical Journal  
 8. Mohammadi F. Comparison of 3 preventive methods to reduce the recurrence of ankle inversion sprains in male soccer players. Am J Sports Med 2007; 35: 922-6. PubMed  
 9. Schiftan GS, Ross LA, Hahne AJ. The effectiveness of proprioceptive training in preventing ankle sprains in sporting populations: a systematic review and meta-analysis. J Sci Med Sport 2015; 18:238. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo