Hopp til hovedinnhold

Flexor hallucis longus tendinopati

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skade eller overbelastning av senene til flexor hallucis longus kan føre til kroniske plager
Forekomst:
Hyppig tilstand blant ballettdansere og andre som bruker tærne mye
Symptomer:
Smerter utvikler seg langsomt langs innsiden av ankelen
Funn:
Positiv isometrisk test når foten plasseres i plantarfleksjon og stortåen bøyes mot motstand, gir smerte eller krepitering langs flexor hallucis longus-senen
Diagnostikk:
Andre undersøkelser ikke nødvendige
Behandling:
Hovedbehandlingen er avlastning
  1. Deu RS, Coslick AM, Dreher G. Tendinopathies of the Foot and Ankle. Am Fam Physician. 2022;105(5):479-486. PubMed  
  2. Draper TR. Non-Achilles ankle tendinopathy. UpToDate, last updated Jul 08, 2021. UpToDate  
  3. Smith SE. Flexor hallucis longus tendon injury imaging. Medscape, last updated Aug 07, 2018. emedicine.medscape.com  
  4. Luk P, Thordarson D, Charlton T. Evaluation and management of posterior ankle pain in dancers. J Dance Med Sci 2013; 17:79. PubMed  
  5. Corte-Real NM, Moreira RM, Guerra-Pinto F. Arthroscopic treatment of tenosynovitis of the flexor hallucis longus tendon. Foot Ankle Int 2012; 33:1108. PubMed  
  6. Reach JS, Easley ME, Chuckpaiwong B, Nunley JA 2nd. Accuracy of ultrasound guided injections in the foot and ankle. Foot Ankle Int. 2009 Mar. 30(3):239-42.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim