Hopp til hovedinnhold

Plattfot

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Foreligger når fotbuene er reduserte eller utslettede. Det skilles mellom en myk (fysiologisk) og en stiv (patologisk) type
Forekomst:
26% av voksne antas å ha tilstanden i en eller annen grad
Symptomer:
Sjelden symptomgivende, men ved overbelastning hos voksne kan det komme smerter i mellomfoten og/eller leggen
Funn:
Myk (fleksibel) plattfot normaliseres ved tågang i motsetning til stiv plattfot
Diagnostikk:
Røntgen kan være nyttig ved diagnostikk av stiv plattfot
Behandling:
Myk plattfot skal ikke behandles. Hos voksne skal plattfot kun behandles om den er symptomgivende
 1. Kwan Tang CY, Ng KH, Lai J. Adult flatfoot. BMJ 2020;368:m295 . doi:10.1136/bmj.m295 DOI  
 2. Yagerman SE, Yeagerman SE, Cross MB, et al. Evaluation and treatment of symptomatic pes planus. Curr Opin Pediatr 2011; 23:60. PubMed  
 3. Kohls-Gatzoulis J, Angel JC, Singh D, Haddad F, Livingstone J, Berry G. Tibialis posterior dysfunction: a common and treatable cause of adult acquired flatfoot. BMJ 2004; 329: 1328-33. PubMed  
 4. Wassef S. Tibialis posterior tendon injury imaging. Medscape, last updated Aug 06, 2015. emedicine.medscape.com  
 5. Pita-Fernandez, S., Gonzalez-Martin, C., Alonso-Tajes, F., Seoane-Pillado, T., Pertega-Diaz, S., Perez-Garcia, S., Seijo-Bestilleiro, R., & Balboa-Barreiro, V. (2017). Flat Foot in a Random Population and its Impact on Quality of Life and Functionality. Journal of clinical and diagnostic research : JCDR, 11(4), LC22–LC27. PMID: 28571173. PubMed  
 6. Buchanan M. Pes planus. Medscape, last updated Jun 07, 2016. emedicine.medscape.com  
 7. Medibas. Plattfothet. Stockholm: Medibas; 2021. Sist revidert 10.06.2021; sitert 05.07.2021. medibas.se  
 8. Raj MA, Tafti D, Kiel J. Pes Planus. StatPearls. Last update January 7, 2021 (hämtad 2021-06-07). www.ncbi.nlm.nih.gov  
 9. Tudor A, Ruzik L, Sestan B, Sirola L, Prpic T. Flat-footednesss is not a disadvantage for athletic performance in children aged 11 to 15 years. Pediatrics 2009; 123: 386-92. Pediatrics  
 10. Jackson LT (editor). Pes Planus (Flatfoot). DynaMed. Updaterad 2018 November 30. (Hämtad 2021-06-08). www.dynamed.com  
 11. Chorley J. Forefoot and midfoot pain in the active child or skeletally immature adolescent: Overview of causes. UpToDate, last updated Feb 08, 2018. UpToDate  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo