Hopp til hovedinnhold

Plattfot, ervervet, tibialis posterior dysfunksjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En kronisk irritasjon i den bakre tibialissenen som medfører ervervet plattfot
Forekomst:
Tilstanden er vanligst blant kvinner over 40 år, der prevalens angis til ca. 10%
Symptomer:
Økende, vage smerter medialt i foten og hevelse bak mediale malleol langs forløpet av senen uten at det foreligger noe utløsende traume
Funn:
Det foreligger hevelse og ømhet bak og under mediale malleol og noe ømhet eller smerte ved inversjon av foten. Pasienten klarer ikke å stå på tærne
Diagnostikk:
Røntgen eller ultralyd kan være nyttig til å bedømme stadiegrad
Behandling:
Ervervet plattfothet kan i de fleste tilfeller behandles med støttetiltak (ortose). Kirurgi er aktuelt når pasienten ikke responderer på konservativ behandling
  1. Draper TR. Non-Achilles ankle tendinopathy. UpToDate, last updated Jul 08, 2021. UpToDate  
  2. Wassef S. Tibialis posterior tendon injury imaging. Medscape, last updated Oct 16, 2019. emedicine.medscape.com  
  3. Gluck GS, Heckman DS, Parekh SG. Tendon disorders of the foot and ankle, part 3: the posterior tibial tendon. Am J Sports Med 2010; 38:2133. PubMed  
  4. Yao K, Yang TX, Yew WP. Posterior Tibialis Tendon Dysfunction: Overview of Evaluation and Management. Orthopedics. 2015 Jun. 38 (6):385-91.
  5. Bruyn GA, Möller I, Garrido J, Bong D, d'Agostino MA, Iagnocco A, et al. Reliability testing of tendon disease using two different scanning methods in patients with rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford). 2012 Sep. 51(9):1655-61.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
  • Torben Bæk Hansen, prof., ph.d., overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro