Hopp til hovedinnhold

Stiv stortå

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En tilstand med innskrenket bevegelighet, hovedsakelig dorsalfleksjon, i stortåens grunnledd som fører til vansker med avvikling av steget
Forekomst:
Vanlig
Symptomer:
Smerter og stivhet i stortåen ved gange
Funn:
Nedsatt bevegelighet i stortåens grunnledd, spesielt ved dorsalfleksjon
Diagnostikk:
Diagnosen kan bekreftes ved røntgen
Behandling:
Konservativ behandling inkluderer tiltak som minsker behovet for ekstensjon i stortåens grunnledd. Ev. kan kirurgi bli aktuelt
  1. Hollis MH. Hallux rigidus. Medscape, last updated May 03, 2021. emedicine.medscape.com  
  2. Kon Kam King C, Loh Sy J, Zheng Q, Mehta KV. Comprehensive Review of Non-Operative Management of Hallux Rigidus. Cureus. 2017 Jan 20. 9 (1):e987. PMID: 28229034 PubMed  
  3. Menz HB, Auhl M, Tan JM, et al. Effectiveness of foot orthoses versus rocker-sole footwear for first metatarsophalangeal joint osteoarthritis: Randomized Trial. Arthritis Care Res (Hoboken) 2016; 68: 581-9. PMID: 26638878 PubMed  
  4. Zammit GV, Menz HB, Munteanu SE. Structural factors associated with hallux limitus/rigidus: a systematic review of case control studies. J Orthop Sports Phys Ther. 2009 Oct. 39(10):733-42.
  5. Erdil M, Elmadag NM, Polat G, Tunçer N, Bilsel K, Uçan V, et al. Comparison of Arthrodesis, Resurfacing Hemiarthroplasty, and Total Joint Replacement in the Treatment of Advanced Hallux Rigidus. J Foot Ankle Surg 2013; 52(5):588-93. PubMed  
  6. Lin J, Murphy GA. Treatment of hallux rigidus with cheilectomy using a dorsolateral approach. Foot Ankle Int. 2009 Feb. 30(2):115-9.
  7. Waizy H, Czardybon MA, Stukenborg-Colsman C, Wingenfeld C, Wellmann M, Windhagen H, et al. Mid- and long-term results of the joint preserving therapy of hallux rigidus. Arch Orthop Trauma Surg. 2010 Feb. 130(2):165-70.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Eivind Witzøe, spesialist i ortopedi, overlege Ortopedisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
  • Torben Bæk Hansen, prof., ph.d., overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro