Hopp til hovedinnhold

Kostokondritt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Selvbegrensende inflammasjon med ømhet og smerter i ribbensbrusken i kostokondral- eller kostosternalovergangene. Oftest i ribben 2 til 5. Ukjent årsak.
Forekomst:
Hyppig tilstand, og utgjør en stor andel av dem som søker legehjelp for fremre bystveggssmerter.
Symptomer:
Ømhet, smerter i fremre brystvegg, ofte forverret ved bevegelse av thorax, men ikke relatert til pulsøkning/anstrengelse.
Funn:
Klinisk diagnose med ømhet ved palpasjon over ribbensbrusken like lateralt for sternum. Ingen hevelse eller rubor.
Diagnostikk:
Supplerende undersøkelser er ikke nødvendig ved typisk sykehistorie
Behandling:
Informasjon og forklaring. Ev. NSAID i en kort periode.
 1. Proulx AM, Zryd TW. Costochondritis: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2009; 80: 617-20. American Family Physician  
 2. Wise CM. Major causes of musculoskeletal chest pain in adults. UpToDate, last updated Nov 22, 2017. www.uptodate.com  
 3. Massin MM, Bourguignont A, Coremans C, Comté L, Lepage P, Gérard P. Chest pain in pediatric patients presenting to an emergency department or to a cardiac clinic. Clin Pediatr (Phila) 2004; 43: 231-8. PubMed  
 4. Flowers LK. Costochondritis. Medscape, last updated Mar 25, 2015. emedicine.medscape.com  
 5. Bösner S, Becker A, Hani MA, et al. Chest wall syndrome in primary care patients with chest pain: presentation, associated features and diagnosis. Fam Pract 2010; 27:363. PubMed  
 6. Saltzman DA, Schmitz ML, Smith SD, Wagner CW, Jackson RJ, Harp S. The slipping rib syndrome in children. Paediatr Anaesth 2001; 11: 740-3. PubMed  
 7. Gregory PL, Biswas AC, Batt ME. Musculoskeletal problems of the chest wall in athletes. Sports Med 2002; 32: 235-50. PubMed  
 8. How J, Volz G, Doe S, Heycock C, Hamilton J, Kelly C. The causes of musculoskeletal chest pain in patients admitted to hospital with suspected myocardial infarction. Eur J Intern Med 2005; 16: 432-6. PubMed  
 9. Miller CD, Lindsell CJ, Khandelwal S, et al. Is the initial diagnostic impression of “noncardiac chest pain” adequate to exclude cardiac disease? Ann Emerg Med 2004; 44: 565-74. PubMed  
 10. Woodard PK, White RD, Abbara S, Araoz PA, Cury RC, Dorbala S, et al. ACR Appropriateness Criteria chronic chest pain-low to intermediate probability of coronary artery disease. J Am Coll Radiol. 2013 May. 10(5):329-34.
 11. Spalding L, Reay E, Kelly C. Cause and outcome of atypical chest pain in patients admitted to hospital. J R Soc Med 2003; 96: 122-5. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)