Hopp til hovedinnhold

Spondylose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Uspesifikke degenerative forandringer cervikalt eller lumbalt i ryggraden
Forekomst:
Finnes hos de aller fleste over 40 år, men bare et fåtall har symptomer
Symptomer:
Tilstanden er vanligvis symptomfri
Funn:
Ev. nedsatt bevegelighet, ellers gjennomgående normale kliniske funn
Diagnostikk:
Røntgen stadfester diagnosen, men er vanligvis ikke påkrevd
Behandling:
Er som regel ikke nødvendig
  1. Rothschild BM. Lumbar spondylosis. Medscape, last updated Nov 14, 2022. emedicine.medscape.com  
  2. Zukowski LA, Falsetti AB, Tillman MD. The influence of sex, age and BMI on the degeneration of the lumbar spine. J Anat. 2012 Jan. 220 (1):57-66.
  3. Robinson J, Kothari MJ. Clinical features and diagnosis of cervical radiculopathy. UpToDate, last updated Aug 13, 2014. UpToDate  
  4. Sun D, Liu P,Cheng J, et al. Correlation between intervertebral disc degeneration, paraspinal muscle atrophy, and lumbar facet joints degeneration in patients with lumbar disc herniation. BMC Musculoskelet Disord. 2017; 18: 167. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  5. Kalichman L, Carmeli E, Been E. The association between imaging parameters of the paraspinal muscles, spinal degeneration, and low back pain. Biomed Res Int. 2017; 2017: 2562957 . www.ncbi.nlm.nih.gov  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim