Hopp til hovedinnhold

Traktbryst

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en medfødt defekt i brystveggen der flere ribbein og brystbeinet vokser unormalt og danner en fordypning i fremre brystvegg
Forekomst:
Insidensen er 1 per 300-400 nyfødte og er den dominerende deformiteten i brystveggen (90%)
Symptomer:
De fleste pasienter har ingen fysiske plager av defekten, men de kan oppleve tilstanden kosmetisk skjemmende
Funn:
Konkav defekt i fremre brystvegg. Dybden på defekten varierer mellom pasienter
Diagnostikk:
Røntgen thorax stadfester diagnosen
Behandling:
Opplever pasienten traktbrystet som skjemmende, eller det foreligger symptomer, kan det være en akseptabel indikasjon for kirurgi
 1. Hebra A. Pectus excavatum. Medscape, last updated Oct 30, 2018.
 2. Kelly RE Jr, Mellins RB, Shamberger RC, Mitchell KK, Lawson ML, Oldham KT, et al. Multicenter study of pectus excavatum, final report: complications, static/exercise pulmonary function, and anatomic outcomes. J Am Coll Surg. 2013 Dec. 217(6):1080-9.
 3. Frantz FW. Indications and guidelines for pectus excavatum repair. Curr Opin Pediatr. 2011 Aug;23(4): 486-91. PubMed  
 4. Kelly RE, Goretsky MJ, Obermeyer R, et al. Twenty-one years of experience with minimally invasive repair of pectus excavatum by the Nuss procedure in 1215 patients. Ann Surg. 2010 Dec. 252(6):1072-81.
 5. Sarwar ZU, DeFlorio R, O'Connor SC. Pectus excavatum: current imaging techniques and opportunities for dose reduction. Semin Ultrasound CT MR. 2014;35:374-81. doi: 10.1053/j.sult.2014.05.003 DOI  
 6. Hebra A. Minimally invasive repair of pectus excavatum. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 2009 Spring. 21(1):76-84.
 7. Li G, Jiang Z, Xiao H, Wang M, Hu F, Xie X, et al. A novel modified nuss procedure for pectus excavatum: a new steel bar. Ann Thorac Surg. 2015 May. 99 (5):1788-92.
 8. Mao YZ, Tang S, Li S. Comparison of the Nuss versus Ravitch procedure for pectus excavatum repair: an updated meta-analysis. J Pediatr Surg. 2017; 52(10):1545-1552. PMID: 28606386.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • Steinar Solberg, overlege, dr. med., Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo
 • Christian Wong, overlæge, ph.d., Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital