Hopp til hovedinnhold

Tuberkuløs spondylitt

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Skyldes hematogen spredning av M tuberculosis fra et infeksjonsfokus utenfor ryggen
Forekomst:
Sjelden i industrialiserte land, men den forekommer fortsatt i utviklingsland
Symptomer:
Tilstanden presenterer seg vanligvis som en 3-4 måneders historie med ryggsmerter som tiltar i intensitet og som noen ganger er assosiert med muskelspasmer eller radikulære smerter
Funn:
Nevrologiske utfall finnes hos halvparten og kan være nerverotsmerter, cauda equina syndrom, sensorisk tap eller parese
Diagnostikk:
SR er sterkt forhøyet. IGRA positiv. Røntgen, CT og MR kan visualisere forandringene i kolumna
Behandling:
Innebærer kombinasjonsbehandling med minst tre samtidige antituberkuløse medikamenter i 6 til 9 mnd

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Kirurgi

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)