Hopp til hovedinnhold

Tuberkuløs spondylitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skyldes hematogen spredning av M tuberculosis fra et infeksjonsfokus utenfor ryggen
Forekomst:
Sjelden i industrialiserte land, men den forekommer fortsatt i utviklingsland
Symptomer:
Tilstanden presenterer seg vanligvis som en 3-4 måneders historie med ryggsmerter som tiltar i intensitet og som noen ganger er assosiert med muskelspasmer eller radikulære smerter
Funn:
Nevrologiske utfall finnes hos halvparten og kan være nerverotsmerter, cauda equina syndrom, sensorisk tap eller parese
Diagnostikk:
SR er sterkt forhøyet. IGRA positiv. Røntgen, CT og MR kan visualisere forandringene i kolumna
Behandling:
Innebærer kombinasjonsbehandling med minst tre samtidige antituberkuløse medikamenter i 6 til 9 mnd
  1. Hidalgo JA, Brusch JL. Pott Disease (tuberculous spondylitis). Medscape, last updated Aug 08, 2019. emedicine.medscape.com  
  2. WHO: Tuberculosis, fact sheet. Reviewed Jan 2018. www.who.int  
  3. Stout J. Bone and joint tuberculosis. UpToDate: Last updated Nov 30, 2020. UpToDate  
  4. Ferrer MF, Torres LG, Ramírez OA, Zarzuelo MR, Del Prado González N. Tuberculosis of the spine. A systematic review of case series. Int Orthop. 2011 Nov 25.
  5. Le Page L, Feydy A, Rillardon L, et al. Spinal tuberculosis: a longitudinal study with clinical, laboratory, and imaging outcomes. Semin Arthritis Rheum. 2006 Oct. 36(2):124-9.
  6. Jutte PC, Van Loenhout-Rooyackers JH. Routine surgery in addition to chemotherapy for treating spinal tuberculosis. Cochrane Database Syst Rev, issue 1, 2006. The Cochrane Library  
  7. Zhang X, Ji J, Liu B. Management of spinal tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. J Int Med Res. 2013 Oct. 41(5):1395-407.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)