Hopp til hovedinnhold

Tuberkuløs spondylitt

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Skyldes hematogen spredning av M tuberculosis fra et infeksjonsfokus utenfor ryggen
Forekomst:
Sjelden i industrialiserte land, men den forekommer fortsatt i utviklingsland
Symptomer:
Tilstanden presenterer seg vanligvis som en 3-4 måneders historie med ryggsmerter som tiltar i intensitet og som noen ganger er assosiert med muskelspasmer eller radikulære smerter
Funn:
Nevrologiske utfall finnes hos halvparten og kan være nerverotsmerter, cauda equina syndrom, sensorisk tap eller parese
Diagnostikk:
SR er sterkt forhøyet. IGRA positiv. Røntgen, CT og MR kan visualisere forandringene i kolumna
Behandling:
Innebærer kombinasjonsbehandling med minst tre samtidige antituberkuløse medikamenter i 6 til 9 mnd
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)