Hopp til hovedinnhold

Acromioclaviculærleddet, artrose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Degenerativ tilstand i akromioclaviculærleddet (AC-leddet) med nedsliting av brusk og dannelse av osteophytter i leddspalten
Forekomst:
Artrose er ganske hyppig hos eldre, men færre enn 5% får smerteplager
Symptomer:
Murrende verking lateralt oppå skulderen svarende til C4-dermatomet. Ofte forverring om natten når pasienten ligger på skulderen
Funn:
Kan være palpasjonsømhet, smertebue, passiv horisontal adduksjon er ofte smertefull
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er røntgen som er sensitiv, men lite spesifikk
Behandling:
Avlastning, ev. kortisoninjeksjon. Hos noen få kirurgi
 1. Koehler SM. Acromioclavicular joint disorders. UpToDate, last updated Feb 26, 2018. UpToDate  
 2. Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. Trygg på skulder i primærhelsetjenesten. Faglig veileder. Publisert mars 2019. Nettsiden besøkt 16.04.19. www.helsebiblioteket.no  
 3. Peck E, Lai JK, Pawlina W, Smith J. Accuracy of ultrasound-guided versus palpation-guided acromioclavicular joint injections: a cadaveric study. PM R 2010; 2:817. PubMed  
 4. Finnoff JT, Smith J, Peck ER. Ultrasonography of the shoulder. Phys Med Rehabil Clin N Am 2010; 21:481. PubMed  
 5. Chaudhury S, Bavan L, Rupani N, et al. Managing acromio-clavicular joint pain: a scoping review. Shoulder Elbow 2018;10: 4-14. PubMed  
 6. Bell AD, Conaway D. Corticosteroid injections for painful shoulders. Int J Clin Pract. 2005 Oct. 59 (10):1178-86.
 7. Menge TJ, Boykin RE, Bushnell BD, Byram IR. Acromioclavicular osteoarthritis: a common cause of shoulder pain. South Med J 2014;107: 324-9. PubMed  
 8. Pensak M, Grumet RC, Slabaugh MA, Bach BR Jr. Open versus arthroscopic distal clavicle resection. Arthroscopy 2010; 26:697. PubMed  
 9. Rabalais RD, McCarty E. Surgical treatment of symptomatic acromioclavicular joint problems: a systematic review. Clin Orthop Relat Res 2007; 455:30. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Stig Fossum, fysioterapeut, spesialkompetanse på muskel- og skjelettsykdommer, Moholt Fysioterapi, Trondheim
 • Pål Kristensen, spesialist i allmennmedisin, Ranheim legesenter, Trondheim
 • Magne Rø, overlege Fysikalsk medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim, og førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim