Hopp til hovedinnhold

Acromioclavicularleddet, skade

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skade på acromioclavicularleddet, AC-leddet. Inndeles i flere grader avhengig av posisjonen til clavicula i forhold til acromion og coracoid
Forekomst:
Vanlig skade blant idrettsutøvere (ishockey, sykling) og fysisk aktive personer
Symptomer:
Smerte i skulderen etter skade
Funn:
Klinisk finnes smerte ved passiv kompresjonstest og ved trykk over AC-leddet. Prominens av laterale claviculaende ved AC-luksasjon grad III-VI
Diagnostikk:
Røntgen kan bidra til å kartlegge graden av skade
Behandling:
Type I og II skader behandles konservativt, vanligvis også grad III. Type IV-VI behandles kirurgisk
 1. Owens BD. Acromioclavicular joint injury. Medscape, last updated Aug 27, 2015. emedicine.medscape.com  
 2. Quillen DM, Wuchner M, Hatch RL. Acute shoulder injuries. Am Fam Physician 2004; 70: 1947-54. PubMed  
 3. Koehler SM. Acromioclavicular joint injuries. UpToDate, last updated Dec 14, 2020. UpToDate  
 4. Nordin JS, Olsson O, Lunsjö K. Acromioclavicular joint dislocations: incidence, injury profile, and patient characteristics from a prospective case series. JSES Int. 2020 Apr 8;4(2):246-250. PMID: 32490410. PubMed  
 5. Chillemi C, Franceschini V, Dei Giudici L, et al. Epidemiology of isolated acromioclavicular joint dislocation. Emerg Med Int. 2013;2013:171609. Epub 2013 Jan 28. PMID: 23431452. PubMed  
 6. Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. Trygg på skulder i primærhelsetjenesten. Faglig veileder. Publisert mars 2019. Nettsiden besøkt 16.04.19. www.helsebiblioteket.no  
 7. Chronopoulos E, Kim TK, Park HB, et al. Diagnostic value of physical tests for isolated chronic acromioclavicular lesions. Am J Sports Med 2004; 32: 655-61. PubMed  
 8. Walton J, Mahajan S, Paxinos A, et al. Diagnostic values of tests for acromioclavicular joint pain. J Bone Joint Surg Am 2004; 86-A: 807-12.
 9. Yap JJ, Curl LA, Kvitne RS, McFarland EG. The value of weighted views of the acromioclavicular joint. Results of a survey. Am J Sports Med 1999; 27: 806-9. PubMed  
 10. Garretson RB 3d, Williams GR Jr. Clinical evaluation of injuries to the acromioclavicular and sternoclavicular joints. Clin Sports Med 2003; 22: 239-54. PubMed  
 11. Nolte PC, Lacheta L, Dekker TJ, et al. Optimal Management of Acromioclavicular Dislocation: Current Perspectives. Orthop Res Rev. 2020 Mar 5;12:27-44. PMID: 32184680. PubMed  
 12. Krul KP, Cook JB, Ku J, et al. Successful Conservative Therapy in Rockwood Type V Acromioclavicular Dislocations. Orthop J Sports Med. 2015 Mar 23;3(3 Suppl):2325967115S00017. doi: 10.1177/2325967115S00017. DOI  
 13. Cisneros LN, Reiriz JS. Management of chronic unstable acromioclavicular joint injuries. J Orthop Traumatol. 2017 Dec;18(4):305-318. doi: 10.1007/s10195-017-0452-0. Epub 2017 Mar 8. PMID: 28275882. PubMed  
 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bendik Johannessen, fysioterapeut, Trondheim
 • Stig Fossum, fysioterapeut, spesialkompetanse på muskel- og skjelettsykdommer, Moholt Fysioterapi, Trondheim