Hopp til hovedinnhold

Bakteriell artritt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Bakteriell infeksjon i synovialt ledd etter spredning fra infisert sår, ben eller bakteriemi. De fleste har en underliggende sykdom eller en tidligere leddskade.
Forekomst:
Insidens varierer, angis i området fra 4 til 29 tilfeller per 100.000 personår.  
Symptomer:
Akutt hevelse, varmeøkning, rubor, smerter og bevegelsesinnskrenkning i ett ledd, ev. få ledd (20%)
Funn:
Varmt, hovent ledd - som regel et større ledd. Ev. lokal lymfadenopati
Diagnostikk:
Aktuelle tilleggsundersøkelser er blodprøver, leddpunksjon til mikroskopi og dyrkning, bildediagnostikk
Behandling:
Spesialistbehandling. Antibiotika, tømming og skylling av leddet og immobilisering akutt, deretter opptrening
 1. Horowitz DL, Katzap E, Horowitz S, Barilla-LaBarca M-L. Approach to septic arthritis. Am Fam Physician 2011; 84: 653-60. American Family Physician  
 2. Mathews CJ, Weston VC, Jones A, Field M, Coakley G. Bacterial septic arthritis in adults. Lancet 2010; 375: 846-55. PubMed  
 3. Phillips JE, Crane TP, Noy M, Elliott TS, Grimer RJ. The incidence of deep prosthetic infections in a specialist orthopaedic hospital: a 15-year prospective survey. J Bone Joint Surg Br 2006; 88: 943-8. PubMed  
 4. Choong PF, Dowsey MM, Carr D, Daffy J, Stanley P. Risk factors associated with acute hip prosthetic joint infections and outcome of treatment with a rifampin-based regimen. Acta Orthop 2007; 78: 755-65. PubMed  
 5. Margaretten ME, Kohlwes J, Moore D, Bent S. Does this patient have septic arthritis? JAMA 2007; 297: 1478-88. Journal of the American Medical Association  
 6. Helsedirektoratet. Septisk artritt. Antibiotika i sykehus. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert: 16. september 2021. www.helsedirektoratet.no  
 7. Mathews CJ, Kingsley G, Field M et al. Management of septic arthritis: a systematic review. Postgraduate Medical Journal 2008; 84: 265-70. pmid:17223664 PubMed  
 8. Goldenberg DL, Sexton DJ. Septic arthritis in adults. UpToDate, last updated Jul 13, 2020. UpToDate  
 9. Wilson ML, Winn W. Laboratory diagnosis of bone, joint, soft-tissue, and skin infections. Clin Infect Dis. 2008 Feb 1. 46(3):453-7.
 10. Gjika E, Beaulieu J-Y, Vakalopoulos K, et al. Two weeks versus four weeks of antibiotic therapy after surgical drainage for native joint bacterial arthritis: a prospective, randomised, non-inferiority trial. Ann Rheum Dis 2019; 78: 1114-21. pmid:30992295 PubMed  
 11. Kaandorp CJ, Krijnen P, Moens HJ, Habbema JD, van Schaardenburg D. The outcome of bacterial arthritis: a prospective community-based study. Arthritis Rheum 1997; 40: 884-92. PubMed  
 12. Norsk barnelegeforening; Akuttveileder i pediatri; Infeksjoner i bein og ledd, septisk artritt. Sist revidert 2021. www.helsebiblioteket.no  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo