Hopp til hovedinnhold

Bakteriell artritt

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Bakteriell infeksjon i synovialt ledd etter spredning fra infisert sår, ben eller bakteriemi. De fleste har en underliggende sykdom eller en tidligere leddskade.
Forekomst:
Insidens varierer, angis i området fra 4 til 29 tilfeller per 100 000 personår.  
Symptomer:
Akutt hevelse, varmeøkning, rubor, smerter og bevegelsesinnskrenkning i ett ledd, ev. få ledd (20%)
Funn:
Varmt, hovent ledd - som regel et større ledd. Ev. lokal lymfadenopati
Diagnostikk:
Aktuelle tilleggsundersøkelser er blodprøver, leddpunksjon til mikroskopi og dyrkning, bildediagnostikk
Behandling:
Spesialistbehandling. Antibiotika, tømming og skylling av leddet og immobilisering akutt, deretter opptrening

Regionalt innhold

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
  • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo