Hopp til hovedinnhold

Beincyste, solitær

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En enkel, solitær, beincyste er en vanlig, godartet, væskeholdig lesjon som vanligvis forekommer i metafysen til lange bein
Forekomst:
De fleste cyster opptrer før 20-årsalderen, oftest i aldersgruppen 4-10 år
Symptomer:
Solitære beincyster er vanligvis asymptomatiske med mindre de kompliseres med fraktur
Funn:
Vanligvis ingen kliniske funn
Undersøkelser:
Røntgen er den mest egnede undersøkelsen 
Behandling:
I utgangspunktet observasjon med røntgenkontroller hver 4.-6. måned. Ev. curettage og beintransplantasjon, kryoterapi, intramedullær nagling
  1. Teo E-U H, Peh WCG. Simple bone cyst imaging. Medscape, last updated Nov 14, 2015. emedicine.medscape.com  
  2. Tis JE. Nonmalignant bone lesions in children and adolescents. UpToDate, last updated Mar 13, 2019. UpToDate  
  3. Wyers MR. Evaluation of pediatric bone lesions. Pediatr Radiol 2010; 40:468. PubMed  
  4. D'Amato RD, Memeo A, Fusini F, Panuccio E, Peretti G. Treatment of simple bone cyst with bone marrow concentrate and equine-derived demineralized bone matrix injection versus methylprednisolone acetate injections: A retrospective comparative study. Acta Orthop Traumatol Turc. 2020;54(1):49-58. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
  • Søren Kold, klin. prof., overlæge, ph.d., Klinisk Institut, Aalborg Universitet og det ortopædkirurgiske speciale, Aalborg Universitetshospital