Hopp til hovedinnhold

Benlengdeforskjell, anisomeli

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Sann anisomeli foreligger hvis det er forskjell i absolutt lengde på de to underekstremitetene
Forekomst:
1/3 av barn og unge har benlengdeforskjell på opptil 10 mm, mens 5-10% har over 10 mm forskjell
Symptomer:
Ved markant anisomeli kan pasienten utvikler en haltende gange med store bekkenbevegelser, ev. ryggsmerter
Funn:
En helning av bekkenet og skoliose ved inspeksjon bakfra, med pasienten stående med lik belastning på begge føtter
Diagnostikk:
Røntgen er den mest nøyaktige tilleggsundersøkelsen
Behandling:
Ved små forskjeller ingen behandling, ved økende beinlengdeforskjell vurderes oppbygging av sko, ev. epifysiodese eller forkortingsosteotomi
  1. Vogt B, Gosheger G, Wirth T, Horn J, Rödl R. Leg Length Discrepancy- Treatment Indications and Strategies. Dtsch Arztebl Int. 2020 Jun 12;117(24):405-411. PMID: 32865491 PubMed  
  2. Brady RJ, Dean JB, Skinner TM, Gross MT. Limb length inequality: clinical implications for assessment and intervention. J Orthop Sports Phys Ther. 2003;33(5):221-234. PubMed  
  3. Young S. Anisomeli. Metodebok for Haukeland sykehus. Sist revidert 18.11.2016.
  4. Norsk barnelegeforening. Underekstremitetene, anisomeli. Generell veileder i pediatri. Siden besøkt 26.03.2021. www.helsebiblioteket.no  
  5. Steen H, Terjesen T, Bjerkreim I. Anisomeli. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 1595-1600. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo