Hopp til hovedinnhold

Ewing sarkom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Malign tumor utgått fra nevroektodermalt deriverte celler, hyppigst i lange rørknokler
Forekomst:
Sjelden, om lag 5-10 pasienter per år i Norge. Median alder ved diagnose 14 år
Symptomer:
Pasienten søker lege oftest på grunn av smerter, svulst eller benbrudd
Funn:
Tumoren kan oppstå langs hele lengden av en rørknokkel samt i bekkenet
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er røntgen, CT, MR, PET/CT, ev. scintigrafi
Behandling:
Som regel kjemoterapeutika + kirurgi, ev. strålebehandling
 1. Paulussen M, Bielack S, Jürgens H et. al. Ewing's sarcoma of the bone: ESMO clinical recommendations for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2009; 20: 140-2. PubMed  
 2. DeLaney TF, Hornicek FJ. Clinical presentation, staging, and prognostic factors of the Ewing sarcoma family of tumors. UpToDate, last updated Apr 02, 2020. UpToDate  
 3. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom. Helsedirektoratet, sist oppdatert 10.04.2018.
 4. Balamuth NJ, Womer RB. Ewing's sarcoma. Lancet Oncol. 2010;11(2):184-192. PMID: 20152770 PubMed  
 5. Gebhardt MC, DuBois SG. Treatment of the Ewing sarcoma. UpToDate, last updated Sep 07, 2021. UpToDate  
 6. Gatta G, Capocaccia R, Stiller C, et al. Childhood cancer survival trends in Europe: a EUROCARE Working Group study. J Clin Oncol 2005; 23:3742. PubMed  
 7. Ferguson JL, Turner SP. Bone Cancer: Diagnosis and Treatment Principles. Am Fam Physician. 2018;98(4):205-213. PMID: 30215968 PubMed  
 8. Anderson ME. Update on survival in osteosarcoma. Orthop Clin North Am. 2016;47(1):283–292. PMID: 26614941 PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin og universitetslektor, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo