Hopp til hovedinnhold

Muskellosjesyndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En akutt eller kronisk tilstand som oppstår når økt trykk innenfor en muskellosje kompromitterer sirkulasjonen og funksjonene til det fascieomsluttede vevet. Skyldes som regel et akutt traume mot distal ekstremitet
Forekomst:
Sjelden tilstand, men ved leggfrakturer ses syndromet hos 1-9%
Symptomer:
Kan initialt være vage og uspesifikke. Etter hvert følelse av tranghet, hevelse og smerter
Funn:
Ingen objektive kliniske funn. Økte smerter ved passiv strekk av involverte sener og muskler, samt nedsatt funksjon, er funn som gir sterk mistanke om økt losjetrykk
Diagnostikk:
Ved mistanke om tilstanden kan det gjøres trykkmålinger i vevet.
Behandling:
Fasciotomi ved akutt muskellosjesyndrom
 1. Hammerberg EM. Acute compartment syndrome of the extremities. UpToDate, last updated Nov 30, 2021. UpToDate  
 2. Meehan WP, O'Brien MJ. Chronic exertional compartment syndrome. UpToDate, last updated May 03, 2022. UpToDate  
 3. Schinco MA, Hassid VJ. Compartment syndrome of extremities. BestPractice, last updated Oct 8, 2012.
 4. Shadgan B, Menon M, O'Brien PJ, et al. Diagnostic techniques in acute compartment syndrome of the leg. J Orthop Trauma 2008;22:581-587. PubMed  
 5. McLaughlin N, Heard H, Kelham S. Acute and chronic compartment syndromes: know when to act fast. JAAPA. 2014 Jun;27(6):23-6. doi:10.1097/01.JAA.0000446999.10176.13. DOI  
 6. Hayakawa H, Aldington DJ, Moore RA. Acute traumatic compartment syndrome: a systematic review of results of fasciotomy. Trauma 2009;11:5-35. PubMed  
 7. Wall CJ, Lynch J, Harris IA, et al; Liverpool(Sydney) and Royal Melbourne Hospitals. Clinical practice guidelines for the management of acute limb compartment syndrome following trauma. ANZ J Surg 2010;80:151-156. PubMed  
 8. Schubert AG. Exertional compartment syndrome: review of the literature and proposed rehabilitation guidelines following surgical release. Int J Sports Phys Ther 2011; 6:126. PubMed  
 9. Waterman BR, Laughlin M, Kilcoyne K, et al. Surgical treatment of chronic exertional compartment syndrome of the leg: failure rates and postoperative disability in an active patient population. J Bone Joint Surg Am 2013; 95:592. PubMed  
 10. Rasul AT. Acute compartment syndrome. Medscape, last updated Apr 03, 2018. emedicine.medscape.com  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
 • Martin Lind, overlæge, prof., dr. med., Idrætssektoren, Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Sygehus