Hopp til hovedinnhold

Osteomyelitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon i bein (knokkel) forårsaket av pyogen organisme. Lav og høy alder, kirurgi som involverer knokler, diabetes mellitus og immunsuppresjon disponerer.
Forekomst:
Insidens 10/100.000 barn /år i Europa. Av de under 20 år som får osteomyelitt, er halvparten under fem år og en tredel under to år.
Symptomer:
Feber, frysninger, betydelig påvirket allmenntilstand og beinsmerte (Lokale betennelsessymptomer er vanligvis til stede). Små barn har ofte diffuse symptomer og tegn.
Funn:
Lokal ømhet og eventuelt andre inflammasjonstegn. Ofte nedsatt bevegelighet i tilgrensende ledd.
Diagnostikk:
Videre utredning i allmennpraksis sjelden indisiert.
Behandling:
Parenteral antibiotikabehandling i sykehus.
 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 1. Hatzenbuehler J, Pulling TJ. Diagnosis and management of osteomyelitis. Am Fam Physician 2011; 84: 1027-33. American Family Physician  
 2. Mylona E, Samarkos M, Kakalou E, Fanourgiakis P, Skoutelis A. Pyogenic vertebral osteomyelitis: a systematic review of clinical characteristics. Semin Arthritis Rheum 2009; 39: 10-7. PubMed  
 3. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 21.09.2021. Siden besøkt 06.10.2021 helsedirektoratet.no  
 4. Aragón-Sánchez J, Lázaro-Martínez JL, Quintana-Marrero1 Y, et al. Are diabetic foot ulcers complicated by MRSA osteomyelitis associated with worse prognosis? Outcomes of a surgical series. Diabet Med 2009; 26: 552-5. PubMed  
 5. Pediatriveiledere. Fra Norsk barnelegeforening. Akuttveileder. Infeksjoner i bein og ledd. Revidert 2012. Siden besøkt 06.10.2021 www.helsebiblioteket.no  
 6. Døving M, Handal T, Galteland P. Bakterielle odontogene infeksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140(7): 10.4045./tidsskr.19.0778. pmid:32378841 PubMed  
 7. Saavedra-Lozano J, Mejias A, Ahmad N, et al. Changing trends in acute osteomyelitis in children: impact of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections. J Pediatr Orthop 2008; 28: 569-75. PubMed  
 8. Pollak AN, Jones AL, Castillo RC, Bosse MJ, MacKenzie EJ; LEAP Study Group. The relationship between time to surgical debridement and incidence of infection after open high-energy lower extremity trauma. J Bone Joint Surg Am 2010; 92: 7-15. PubMed  
 9. Kurtz SM, Lau E, Schmier J, Ong KL, Zhao K, Parvizi J. Infection burden for hip and knee arthroplasty in the United States. J Arthroplasty 2008; 23: 984-91. PubMed  
 10. Zimmerli W. Clinical practice. Vertebral osteomyelitis. N Engl J Med 2010; 362: 1022-9. New England Journal of Medicine  
 11. Svenska infektionsläkarföreningen. Vårdprogram för Led- och skelettinfektioner 2018.
 12. Pineda C, Espinosa R, Pena A. Radiographic imaging in osteomyelitis: the role of plain radiography, computed tomography, ultrasonography, magnetic resonance imaging, and scintigraphy. Semin Plast Surg 2009; 23: 80-9. PubMed  
 13. Tone A, Nguyen S, Devemy F, et al. Six- Versus Twelve-Week Antibiotic Therapy for Nonsurgically Treated Diabetic Foot Osteomyelitis: A Multicenter Open-Label Controlled Randomized Study. Diabetes Care. 2014. PMID: 25414157 PubMed  
 14. Lew DP, Waldvogel FA. Osteomyelitis. Lancet 2004; 364: 369-79. PubMed  
 15. Pincher B, Fenton C, Jeyapalan R et al. A systematic review of the single-stage treatment of chronic osteomyelitis. J Orthop Surg Res. 2019 Nov 28;14(1):393. PMID: 31779664 PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL