Hopp til hovedinnhold

Osteomyelitt

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjon i bein (knokkel) forårsaket av pyogen organisme. Lav og høy alder, kirurgi som involverer knokler, diabetes mellitus og immunsuppresjon disponerer.
Forekomst:
Insidens 10/100.000 barn /år i Europa. Av de under 20 år som får osteomyelitt, er halvparten under fem år og en tredel under to år.
Symptomer:
Feber, frysninger, betydelig påvirket allmenntilstand og beinsmerte (Lokale betennelsessymptomer er vanligvis til stede). Små barn har ofte diffuse symptomer og tegn.
Funn:
Lokal ømhet og eventuelt andre inflammasjonstegn. Ofte nedsatt bevegelighet i tilgrensende ledd.
Diagnostikk:
Videre utredning i allmennpraksis sjelden indisiert.
Behandling:
Parenteral antibiotikabehandling i sykehus.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser, spesialisthelsetjeneste

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Kirurgi

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Tidligere fagmedarbeider

Fagmedarbeidere

  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL