Hopp til hovedinnhold

Proteseinfeksjon i ben og ledd

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon i ben eller ledd der det er innsatt protese. Inndeles i tidlige, forsinkede og sene infeksjoner
Forekomst:
Ca 1% av pasienter som får innsatt protese, må reopereres på grunn av bakteriell infeksjon omkring protesen
Symptomer:
De vanligste symptomene er smerter ved belastning, hvilesmerter og nedsatt funksjon ved sent debuterende infeksjoner
Funn:
Kliniske tegn på løsning
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er dyrkningsprøver og røntgen
Behandling:
Bevaring av protesen ved tidlig postoperativ eller sen hematogen infeksjon. Ev. fjerning og reimplantasjon av protese i ett eller to trinn ved sen infeksjon
  1. Tande AJ, Patel R. Prosthetic joint infection. Clin Microbiol Rev. 2014;27(2):302-345. PubMed  
  2. Namba RS, Inacio MC, Paxton EW. Risk factors associated with deep surgical site infections after primary total knee arthroplasty: an analysis of 56,216 knees. J Bone Joint Surg Am 2013; 95:775. PubMed  
  3. Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Årsrapport 2017. Helse Bergen 2018. nrlweb.ihelse.net  
  4. Berbari E, Baddour LM. Prosthetic joint infection: Epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis. UpToDate, last updated Apr 23, 2019. UpToDate  
  5. Del Pozo JL, Patel R. Clinical practice. Infection associated with prosthetic joints. N Engl J Med 2009; 361:787. New England Journal of Medicine  
  6. Helsedirektoratet. Ben- og leddinfeksjoner. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 08.01.2018. helsedirektoratet.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)