Hopp til hovedinnhold

Rabdomyolyse

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt nekrose av muskelceller med lekkasje av CK, myoglobin og andre intracellulære komponenter til blodsirkulasjoen. Mange årsaker, men oftest på grunn av akutt overbelastning.
Forekomst:
Ikke svært sjelden, men nøyaktige tall for forekomst foreligger ikke.
Symptomer:
Hevelse, smerter og svakhet i aktuelle muskelgrupper. Kan også gi allmennsymptomer med feber, slapphet og ev. redusert urinproduksjon.
Funn:
Skadet muskulatur er øm og hoven, ev. noe misfarget. Mørk urin på grunn av utskillelse av myoglobin. Kan føre til akutt nyreskade.
Diagnostikk:
Muskelskaden fører til kraftig økning av CK i blod.
Behandling:
Krever sykehusinnleggelse og intensiv væsketilførsel, dialyse i de alvorligste tilfellene.
 1. Bosch X, Poch E, Grau JM. Rhabdomyolysis and acute kidney injury. N Engl J Med 2009; 361: 62-72. New England Journal of Medicine  
 2. Shi Y-LHX. Exertional rhabdomyolysis. J Clin Rehabil Tissue Eng Res. 2007;11:1123-1126. PubMed  
 3. Chavez LO, Leon M, Einav S, Varon J. Beyond muscle destruction: a systematic review of rhabdomyolysis for clinical practice. Crit Care. 2016 Jun 15;20(1):135. doi: 10.1186/s13054-016-1314-5. PMID: 27301374 PubMed  
 4. Muscal E. Rhabdomyolysis. Medscape, last updated Jun 22, 2015. emedicine.medscape.com  
 5. Allison RC, Bedsole DL. The other medical causes of rhabdomyolysis. Am J Med Sci 2003; 326: 79-88. PubMed  
 6. Bagley WH, Yang H, Shah KH. Rhabdomyolysis. Intern Emerg Med 2007; 2: 210-8. PubMed  
 7. Giannoglou GD, Chatzizisis YS, Misirli G. The syndrome of rhabdomyolysis: pathophysiology and diagnosis. Eur J Intern Med 2007; 18: 90-100. PubMed  
 8. Bonventre JV, Weinberg JM. Recent advances in the pathophysiology of ischemic acute renal failure. J Am Soc Nephrol 2003; 14: 2199-2210. PubMed  
 9. Melli G, Chaudhry V, Cornblath DR. Rhabdomyolysis: an evaluation of 475 hospitalized patients. Medicine (Baltimore) 2005; 84: 377-85. PubMed  
 10. de Meijer AR, Fikkers BG, de Keijzer MH, van Engelen BG, Drenth JP. Serum creatine kinase as predictor of clinical course in rhabdomyolysis: a 5-year intensive care survey. Intensive Care Med 2003; 29: 1121-5. PubMed  
 11. Melli G, Chaudhry V, Cornblath DR. Rhabdomyolysis: an evaluation of 475 hospitalized patients. Medicine (Baltimore) 2005; 84: 377-385. PubMed  
 12. Sever MS, Vanholder R, Lameire N. Management of crush-related injuries after disasters. N Engl J Med 2006; 354: 1052-63. New England Journal of Medicine  
 13. Shapiro ML, Baldea A, Luchette FA. Rhabdomyolysis in the intensive care unit. J Intensive Care Med. 2012;27:335-342. PubMed  
 14. Lameire N, Van Biesen W, Vanholder R. Acute renal failure. Lancet 2005; 365: 417-30. PubMed  
 15. Holt SG, Moore KP. Pathogenesis and treatment of renal dysfunction in rhabdomyolysis. Intensive Care Med 2001; 27: 803-11. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim