Hopp til hovedinnhold

Skjelettmetastaser

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skyldes spredning av kreftsykdom og er som regel uttrykk for uhelbredelig sykdom
Forekomst:
Hyppigst ved lunge-, bryst-, prostatakreft og myelomatose
Symptomer:
Skjelettmetastaser presenterer seg gjerne i form av lokaliserte beinsmerter, bløtvevshevelse eller beinbrudd forårsaket av minimalt traume
Funn:
Avhenger av grunnsykdommen
Diagnostikk:
Kalsium, alkalisk fosfatase, og ulike former for bildediagnostikk kan avdekke metastasen
Behandling:
Smertestillende og palliativ behandling, f.eks. strålebehandling, er standard
 1. Hansen BH, Keller JØ. Operativ behandling af knoglemetastaser i bækken og ekstremiteter. Ugeskrift for Læger 2005; 167: 4559-62. PubMed  
 2. Jensen AB, Kamby C, Hansen B, Keller J. Knoglemetastaser. Ugeskr Læger 2007; 169: 3753-5. PubMed  
 3. Roodman GD. Mechanisms of bone metastases. UpToDate, last updated Jul 23, 2018. UpToDate  
 4. Yu HM, Hoffe SE. Epidemiology, clinical presentation, and diagnosis of bone metastasis in adults. UpToDate, last updated Oct 25, 2021. UpToDate  
 5. Peh WCG. Imaging in bone metastases. Medscape, last updated Jan 24, 2018. emedicine.medscape.com  
 6. Brodowicz T, Hadji P, Niepel D, Diel I. Early identification and intervention matters: A comprehensive review of current evidence and recommendations for the monitoring of bone health in patients with cancer. Cancer Treat Rev. 2017 Dec. 61:23-34. www.cancertreatmentreviews.com  
 7. Qaseem A, Snow V, Shekelle P, et al. Evidence-based interventions to improve the palliative care of pain, dyspnea, and depression at the end of life: a clinical practice from the American College of Physicians. Ann Intern Med 2008; 148: 141–6.
 8. Yu HM, Hoffe SE. Overview of therapeutic approaches for adult patients with bone metastasis from solid tumors. UpToDate, last updated Dec 21, 2017. UpToDate  
 9. O'Carrigan B, Wong MHF, Willson ML, Stockler MR, Pavlakis N, Goodwin A. Bisphosphonates and other bone agents for breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD003474. Cochrane (DOI)  
 10. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 15.10.2021. www.helsebiblioteket.no  
 11. George R, Jeba J, Ramkumar G, Chacko AG, Tharyan P. Interventions for the treatment of metastatic extradural spinal cord compression in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD006716. DOI: 10.1002/14651858.CD006716.pub3. DOI  
 12. Bauer HC. Controversies in the surgical management of skeletal metastases. J Bone Joint Surg Br 2005; 87: 608-17. PubMed  
 13. Andersen Schmidt L, Pfeiffer P. Metastatisk medullært tværsnitssyndrom. Ugeskr Læger 2006; 168: 2810-3. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Søren Kold, klin. prof., overlæge, ph.d., Klinisk Institut, Aalborg Universitet og det ortopædkirurgiske speciale, Aalborg Universitetshospital
 • Lisa Sengeløv, overlæge, dr, med., Onkologisk afdeling, Herlev Hospital