Hopp til hovedinnhold

Synovial osteokondromatose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en benign, monoartikulær proliferasjon av synovialhinnen i et ledd, bursa eller seneskjede med kartilaginøs metaplasi (bruskdannelse) og senere ev. forbening
Forekomst:
Sjelden tilstand
Symptomer:
Økende plager over flere år fra et større ledd - som oftest kne, hofte, albue eller skulder - i form av smerter, hevelse, stivhet
Funn:
Kan være hovent, smertefullt ledd med nedsatt bevegelighet og fortykket leddhinne
Diagnostikk:
Røntgen vil med tiden gi diagnosen, men tidlig i forløpet er det få funn
Behandling:
Synovektomi
  1. Monu JUV. Synovial osteochondromatosis . Medscape, last updated Apr 24, 2019. emedicine.medscape.com  
  2. Garner HW, Bestic JM. Benign synovial tumors and proliferative processes. Semin Musculoskelet Radiol. 2013 Apr. 17(2):177-8. PMID: 23673549. PubMed  
  3. Ho YY, Choueka J. Synovial chondromatosis of the upper extremity. J Hand Surg Am. 2013 Apr. 38(4):804-10.
  4. Church JS, Breidahl WH, Janes GC. Recurrent synovial chondromatosis of the knee after radical synovectomy and arthrodesis. J Bone Joint Surg Br 2006; 88: 673-5. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim