Hopp til hovedinnhold

Uttåing

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Innebærer at føttene/tærne peker ut fra midtlinjen under gange. Oppfattes som et normalt rotasjonsavvik som spontant går tilbake
Forekomst:
Er vanlig i spedbarnsalderen, men tilstanden er mindre vanlig enn inntåing
Symptomer:
Som regel ingen symptomer utover utseende på bena eller føttene, at barnet løper litt merkelig, ujevn slitasje på skoene, ev. buede legger
Funn:
Uttående føtter. Rotasjonen kan finnes enten i leggene eller i hoftene
Diagnostikk:
Bildeundersøkelser er ikke indisert med mindre det er behov for å utelukke differensialdiagnoser
Behandling:
Er for nesten alle observasjon. Kun unntaksvis kan kirurgi bli aktuelt
  1. Rerucha CM, Dickison C, Baird DC. Lower Extremity Abnormalities in Children. Am Fam Physician. 2017;96(4):226-233. PubMed  
  2. Rosenfeld SB. Approach to the child with out-toeing. UpToDate, last updated Oct 29, 2020. UpToDate  
  3. Mooney JF. Lower extremity rotational and angular issues in children. Pediatr Clin North Am. 2014;61(6):1175-1183. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim